2016 Yılı 3. Dönem Açıktan Atama Kurası Sonuçlandı

30 Haziran 2016 tarihinde çekilen “2016 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası” sonucunda tayinleri yapılan hekimler, Sağlık Bakanlığı’nca açıklandı.
2016 Yılı 3. Dönem Açıktan Atama Kurası Sonuçlandı 2016 Yılı 3. Dönem Açıktan Atama Kurası Sonuçlandı
2016 Yılı 3. Dönem Açıktan Atama Kurası Sonuçlandı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların yanı sıra, bunun dışındaki kamu kurumlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak alınacak diş tabibi ve uzman diş tabipleri, kura ile belirlendi. 30 Haziran 2016 tarihinde çekilen kura sonucunda tayinleri yapılan hekimler, Sağlık Bakanlığı’nca açıklandı.

Personel alımı, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılıyor.

2016 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası (Eczacı, Diş Tabibi ve Uzman Diş Tabibi İle Emekli Olan Tabip ve Uzman Tabipler Dâhil) sonucu belirlenen isimlerin yer aldığı noter onaylı belgeyi görmek için bu linki izleyebilirsiniz.

Advertisement

Belirlenen isimlerin yer aldığı Excel formatındaki dosyayı buradan indirebilirsiniz.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement