4/B`Li Sağlık Personelinin Eş Durumu Tayinleri İçin Başvurular Başladı

Sağlık Bakanlığı, 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle il`ler arası yer değişikliği taleplerinin, bir defaya mahsusen 2009 yılı içerisinde yapılacağını duyurdu. Bakanlık, müteakip eş durumu nedeniyle yer değişikliği taleplerinin ise 2010 yılı Ağustos ayından itibaren, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge`de belirtilen dönemlerde alınmasının uygun görüldüğünü belirtti.
4/B`Li Sağlık Personelinin Eş Durumu Tayinleri İçin Başvurular Başladı 4/B`Li Sağlık Personelinin Eş Durumu Tayinleri İçin Başvurular Başladı
4/B`Li Sağlık Personelinin Eş Durumu Tayinleri İçin Başvurular Başladı

Sağlık Bakanlığı, 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle il`ler arası yer değişikliği taleplerinin, bir defaya mahsusen 2009 yılı içerisinde yapılacağını duyurdu.


 


Bakanlık, müteakip eş durumu nedeniyle yer değişikliği taleplerinin ise 2010 yılı Ağustos ayından itibaren, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge`de belirtilen dönemlerde alınmasının uygun görüldüğünü belirtti.


 


1- Pozisyonunun vizeli olduğu il`de fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;


 


a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,


 


b) Eşinin, Sağlık Bakanlığı`nda stratejik, kadrolu, 4/B sözleşmeli veya 4924 sayılı Kanun`a tabi personel olarak çalıştığını,


belgeleyenler, görev yaptığı pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan boş pozisyon ilan edilmiş olması kaydıyla, eşinin görev yaptığı il`e yer değişikliği talebinde bulunabilecek.


 


2- Ancak, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya birinin 4/B sözleşmeli personel, diğerinin kadrolu personel olması halinde, anılan Yönerge`nin değişik 7 nci maddesinin (3), (4), (5) ve (6) ncı fıkralarında sayılan şartları taşıyanlar, eşinin bulunduğu il`e yer değişikliği talebinde bulunabilecek..


 


3- Hizmet süresinin hesabında; 14 Aralık 2009 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesinde sayılan izinler ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacak.


 


4- Başvurular, 26 Ekim – 06 Kasım 2009 tarihleri arasında internet ortamında PBS üzerinden (www.yenipbs.saglik.gov.tr ) yapılacak.


 


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız… 

Kaynak :TDB

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement