Ağız ve Dişte Yanıltıcı Tanıtım Yapılamayacak

Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının etiketlerinde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamayacak ve bu yönde imada bulunulamayacak.
Ağız ve Dişte Yanıltıcı Tanıtım Yapılamayacak Ağız ve Dişte Yanıltıcı Tanıtım Yapılamayacak
Ağız ve Dişte Yanıltıcı Tanıtım Yapılamayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, "Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ" Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle, ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının insan sağlığına ve çevreye zarar vermesini engellemeye ilişkin, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yapılacak bildirimin usul ve esasları ile ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esasları belirleniyor. Tebliğ, ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının üreticilerinin uyacakları usul ve esasları kapsıyor.

Tebliğe göre, ilgili yönetmeliklerle yasaklanmış olan maddeler, ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının üretiminde kullanılamayacak. Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarında kullanılan boyalar, Türk Gıda Kodeksine ilişkin mevzuata uygun olacak.

Advertisement

Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları, bilimsel gelişmeler doğrultusunda tespit edilen, kullanımına müsaade edilmeyen çevre ve insan sağlığına zararlı maddeleri içeremeyecek.

Tüketiciye Yönelik Uyarılar Türkçe Yazılacak

Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının üreticileri Bakanlığa bildirimde bulunmak zorunda olacak. İthalat sırasında, gümrük idarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmayacak.

Etiket tanıtma ve kullanma klavuzunda, tüketiciye yönelik uyarılar Türkçe yazılacak. Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamayacak ve bu yönde imada bulunulamayacak.

Etiketlerde ürünün antimikrobiyal etkiye veya dezenfektan etkisine sahip olduğunu belirten ifadeler yer almayacak.

Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları, Bakanlığa bildirimde bulunmadan piyasaya arz edilemeyecek.

Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılamayacak.

Boya ve Kullanılan Plastik Gıda Kodeksine Uygun Olacak

Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ile "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlığı ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerli olacak.

Tebliğde, ayrıca üretim yerine ilişkin nitelikler de belirlendi.

Ürünlerin teknik dosyasında bulunması gerekenler kapsamında da ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüzfırçalarının gövde ve kıllarının üretiminde kullanılan kimyasal maddelere dair toksik özellik içermediğine ve ağız içerisinde kullanılabileceğine dair rapor belirtilecek.

Boya ve kullanılan plastiğin ilgili gıda kodeksine uygun olduğuna dair rapor bulunacak.

Fırçanın kıl uçları son işlem muayenesindekıl demetinin en az yüzde 90’ının yuvarlatılmış olduğu belgelenecek.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement