Akkaya: “Ağız-diş sağlığı politikaları muayenehaneleri kapsamalı”

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanı Prof. Dr. Murat Akkaya, muayenehaneleri kapsayan bir ağız diş sağlığı politikasının oluşturulması gerektiğini söyledi. TDB Başkanı Akkaya, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası sebebiyle bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında, ağız-diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Akkaya, toplumumun ağız ve diş sağlığı sorunlarının sadece kamu sağlık kuruluşları tarafından karşılanmasının mümkün olmadığını vurguladı.
Akkaya: “Ağız-diş sağlığı politikaları muayenehaneleri kapsamalı” Akkaya: “Ağız-diş sağlığı politikaları muayenehaneleri kapsamalı”
Akkaya: “Ağız-diş sağlığı politikaları muayenehaneleri kapsamalı”

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanı Prof. Dr. Murat Akkaya, muayenehaneleri kapsayan bir ağız diş sağlığı politikasının oluşturulması gerektiğini söyledi.


 


TDB Başkanı Akkaya, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası sebebiyle bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında, ağız-diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Akkaya, toplumumun ağız ve diş sağlığı sorunlarının sadece kamu sağlık kuruluşları tarafından karşılanmasının mümkün olmadığını vurguladı. Uygulanan yanlış politikaların en belirgin sonucu olarak, Türkiye’nin ağız-diş sağlığı göstergelerinin gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kaldığına işaret eden Prof. Dr. Murat Akkaya, sözlerine şöyle devam etti:    


 


“Türkiye’de Ağız-Diş Sağlığı Profili 2004 Araştırması’nda;”Sağlık planlamacılarının, ağız-diş sağlığını, ulusal sağlık programının en önemli parçalarından biri olarak planlamaları” denilerek temel eksikliğe vurgu yapılmaktadır. Halkımız, vergi ve sağlık primi ödeyerek sağlık güvencesine sahip olsa da, kamunun yanlış düzenlemelerinin neden olduğu yetersiz hizmete mahkûm edilmekte, bu da hastalıkların artmasına ve uzun erimli olarak tedavi maliyetinin yükselmesine neden olmaktadır.

Bu amaçla eldeki tüm imkânlar verimli bir şekilde kullanılmalı, kamunun sağlık alanındaki belirleyiciliği devam etmelidir. Denetim ve koruyucu hekimliğe dayalı hizmet üretiminde kamu kaynaklarından yararlanılmalı ancak, muayenehaneler atıl yatırım olmaktan kurtarılmalıdır.

Dişhekimliği mesleğini yakından ilgilendiren hizmet alımı, uzmanlık, Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Ücret Tarifesi, özlük hakları, yeni dişhekimliği fakültelerinin açılması vb konularda 24 bin dişhekimini, onların örgütlü gücü dişhekimleri odalarını ve Türk Dişhekimleri Birliği`ni görmezden gelmeye devam eden hükümeti, anayasa ve yasaların meslek örgütümüze verdiği yetki ve sorumlulukları tanımaya çağırıyoruz.

 

Kaynak: Türk Dişhekimleri Birliği

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement