Başkentten Ortak Açıklama: “Yaşatmak ve Yaşamak İstiyoruz”

Ankara’da sağlık meslek örgütleri ortak bir açıklama yaparak özlük hakları konusunda taleplerini dile getirdi. Pandemi yönetiminin sorunları artırdığına dikkat çekilen açıklamada, “Yaşatmak ve yaşamak istiyoruz” deniyor.
Başkentten Ortak Açıklama: “Yaşatmak ve Yaşamak İstiyoruz” Başkentten Ortak Açıklama: “Yaşatmak ve Yaşamak İstiyoruz”
Başkentten Ortak Açıklama: “Yaşatmak ve Yaşamak İstiyoruz”

Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Yurt-Sağlık Sendikası 22 Ocak’ta ortak bir açıklama yaparak, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin, Covid-19 döneminde katlanarak artan sorunlarına dikkat çekti.

Açıklama yapmak için Ankara Şehir Hastanesi önünde toplanan meslek örgütü temsilcilerine polis müdahale etti. Gözaltına alınan sağlıkçılar daha sonra serbest bırakıldı. Yapılan yazılı açıklamada “Pandemi süresince güvenli çalışma ortamlarının sağlanamaması, pandemi sürecinin iyi yönetilememesi nedeniyle bu güne kadar 353 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yaşamını kaybetmiş 150 binden fazlası hastalanmıştır. Bu nedenle öfkeliyiz, yaşatmak ve yaşamak istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

İktidarı, hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin geride kalan ailelerine ve çocuklarına sahip çıkmaya davet eden sağlık meslek örgütleri, bazı medya gruplarının sağlık emekçilerinin ücret düzeyleri, ek ödemeleri konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğine işaret ediyor.

Advertisement

Çözüm Bekleyen Konular

Sağlık meslek örgütleri, çözüm bekledikleri konuları şöyle sıraladı.

· Covid-19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak sayılmasına dönük yapılacak düzenlemede, illiyet bağı aranmadan, düzenleme tüm iş yerlerini ve tüm sağlık emekçilerini kapsamalı.

· Ek göstergeye ilişkin sağlık emek ve meslek örgütlerinin talebi karşılanmalı.

· 5 yıla 1 yıl olacak şekilde ve kapsamı genişletilerek yıpranma payı düzenlenmeli.

· Haklarında memuriyete engel teşkil edecek kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, ihraç tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri görevlerine iade edilmeli.

· Farklı istihdam rejimlerine son verilerek kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalı, sağlık ve sosyal hizmet emekçisi sayısı artırılmalı.

· Yurttaşların sağlık hakkına erişimini sağlamak için Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde ve Merkezlerde pandemi koşullarına uygun teknik ve fiziki düzenlemeler bir an önce yapılmalı, bu konuyla ilgili program ve çalışma takvimi paylaşılmalı.

· İş yükümüz azaltılarak, pandemi döneminde çalışma süresi yeniden düzenlenmeli.

· Hemşirelik meslek yasası uygulanmalı ve diğer sağlık meslek mensupları için kendilerine özgü meslek yasaları çıkarılmalı.

· İş hukukuna uygun 7/24 ücretsiz kreş hakkımız sağlanmalı.

· EYT sorunu acilen çözülmeli.

· Mobbinge karşı etkin mücadele edilmeli.

· Sağlıkta şiddeti sona erdiren etkin önlemler alınmalı.

· Analık izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartılmalı.

Haber: Elvan Genç (VYG)

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement