Diş Hekimleri Botoks Uygulaması Yapabilir mi?

Botulinum Toksini uygulamaları, estetik amaçlı olduğu gibi migrenden bruksizme kadar birçok hastalık için de tercih ediliyor. Gerek hastalar gerekse diş hekimleri arasında en çok sorulan soru ise diş hekimlerinin botoks uygulaması yapıp yapamayacağı.
Diş Hekimleri Botoks Uygulaması Yapabilir mi? Diş Hekimleri Botoks Uygulaması Yapabilir mi?
Diş Hekimleri Botoks Uygulaması Yapabilir mi?

Diş hekimlerinin Botulinum Toksini uygulamalarını gerçekleştirmeye yetkilerinin olup olmaması konusu sıklıkla soruluyor. Sağlık Bakanlığı, bu konudaki görüşünü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki kurumlara bildirerek soru işaretlerini büyük ölçüde gidermiş oldu.

26.09.2020 tarihli ve 67029623-199-105 sayılı yazıda, diş hekimlerinin hekimlik mesleğini icra edebilmesinin şartlarına değinilirken “Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir…” hükmü hatırlatılıyor.

Ayrıca ilgili yazıda, “22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek Madde-1’de Diş Tabibi Ve Uzman Diş Tabibinin İş ve Görev Tanımları belirlenmiştir. Diş hekimlerinin botoks, dermal dolgu ve benzeri uygulamaları yapmaya hak ve yetkilerinin olup olmadığı hakkındaki ilgi (a ve b)’ de kayıtlı yazılarımızda, söz konusu uygulamaların yetki sahasına göre, ilgili tabip ve uzman tabiblerin tıbbî uygulaması olarak ve sertifikalı hekimlerin Yönetmelik yürürlükte iken kazandıkları sertifikaya bağlı tıbbî işlemleri, hakları çerçevesinde yapabilecekleri belirtilmiştir” ifadeleri yer almış ve diş hekimlerinin ‘Temporomandibular Eklem ve Dişeti Rahatsızlıklarının Tedavisi’ ile ilgili medikal endikasyonlar içerisinde sadece tedavi amaçlı botoks uygulaması yapabileceklerinin altı çizilmiştir.

Advertisement

Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkındaki yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Haber: Elvan Genç (VYG)

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement