Diş Hekimleri de Mitingdeydi

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla Ankara’da, “Beyaz Miting” düzenlendi. Mitinge Türkiye’nin her ilinden, tabipler, diş hekimleri, eczacılar, veteriner hekimler ve sağlık emekçileri katıldı.
Diş Hekimleri de Mitingdeydi Diş Hekimleri de Mitingdeydi
Diş Hekimleri de Mitingdeydi

Sağlık emek ve meslek örgütleri, 29 Mayıs 2022 günü Ankara Anıtpark’ta, “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlıklı Beyaz Miting gerçekleştirdi. Mitinge Türkiye’nin her ilinden, tabipler, diş hekimleri, eczacılar, veteriner hekimler ve sağlık emekçileri katıldı.

Miting alanında “Sağlıklı bir gelecek ellerimizde”, “Karanlığa karşı mesleğimize sahip çıkıyoruz”, “Sermayeye değil, sağlığa bütçe”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “5 dakikada hekimlik yapılmaz, 5 dakikada sağlık olmaz”, “Ek ödeme değil, tek ödeme”, “Emeğimizin karşılığı insanca yaşanabilir gelir istiyoruz”, “Şehir-şirket hastanelerinden vazgeçilmelidir”, “36 saat nöbet öldürüyor” yazılı dövizler taşındı. Sağlıkta şiddet sonucu 29 Mayıs 2015’te yitirdiğimiz Dr. Kamil Furtun için hazırlanan pankart da miting alanında yer aldı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yaptığı açıklamada “Emeğimizi değersizleştirenlere karşı, bizi küçücük poliklinik odalarına sıkıştırıp birbirimizden ayıranlara, performansa mecbur edip yoksullaştıranlara, sağlıkta dönüşümün tahrip ettiği sağlığımızın günah keçisi yapanlara, bitmeyen günlere hapsedip tüketerek kamyon altına sürenlere inat değerimizin farkındayız. Biz sağlığımızı korumak için, nitelikli, etik değerlerimizle bütünleştirdiğimiz bir hekimliği sürdürebilmek için mücadele ederken, bugün Ankara’da hep birlikte ‘Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin’ diye bir kez daha seslerimizi, direncimizi birbirine katıyoruz” dedi.

Advertisement

“Muhatap Hekim, Sorumlu Yanlış Politikalar”

Mitinge İstanbul Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Fatma İnci Balpetek, Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Karataş ve Oda üyeleri de katıldı. Balpetek, miting alanında verdiği demeçte; “Ücretler enflasyonun çok gerisinde, performansa dayalı çalışma sistemi büyük bir yanlış, hizmetlerde nitelik değil nicelik öne çıkarılıyor. Bu da hizmet kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Acilen hükümet tarafından, meslek örgütlerinin taleplerinin kabul edilmesi gerekiyor. Meslek örgütlerinin, her türlü sağlık sorununda, muhatap alınmasını istiyoruz. Çünkü sahada çalışan biziz. Sağlık sisteminin aksayan yanlarından, hekimler sorumlu tutuluyor. Karşısında, muhatap olarak sadece hekimi gören hastaların şiddetine maruz kalıyoruz. Bunun sorumlusu, hükümetin yanlış sağlık politikalarıdır. Bunun düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

Sağlık Emekçilerinin 10 Acil Talebi

  1. 1. Sağlık sisteminin temelini koruyucu sağlık hizmetleri oluşturmalı!
  2. 2. Beş dakikada sağlık olmaz!
  3. 3. Şehir-şirket hastaneleri politikasından vazgeçilmeli!
  4. 4. Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalı!
  5. 5. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı!
  6. 6. Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı!
  7. 7. Sağlık sisteminin eksikliklerinin sorumluluğu, sağlık çalışanlarına yıkılamaz!
  8. 8. Hekimler üzerindeki baskılara son verilmeli!
  9. 9. Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminde nitelik öncelikli olmalı!
  10. 10. Hekimlerin örgütlenmesi ve haklarını savunmasının önündeki engeller kalkmalı!
Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement