Diş Hekimliği Mesleği Ölüyor…

Türk Dişhekimleri Birliği, kontrolsüzce açılan diş hekimliği fakültelerine ve giderek artan kontenjanlara dikkat çekmek için Diş Hekimliği Mesleği Ölüyor başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Rant var, fakülte var, hoca yok, altyapı yok, eğitim yok, gelecek yok…” vurgusu yapıldı.
Diş Hekimliği Diş Hekimliği
Diş Hekimliği Mesleği Sorunları

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yapılan açıklama ile kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılması, diş hekimliği eğitiminin geliştirilebilmesi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin korunabilmesi, yurtdışına göçün durması ve diş hekimi emeğinin korunabilmesi için insan gücü planlamasının önemine dikkat çekildi.

“Sağlık Bakanlığı’nın makul bir projeksiyonla 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 38.000 diş hekimi sayısı 2021 yılında 39.851 diş hekimiyle çoktan aşılmıştır. Dişhekimliği Fakültelerinde son yıllardaki toplam kontenjan/ yeni kayıt sayısı ise Bakanlığın öngördüğü kontenjan sayısından oldukça fazladır” ifadelerinin yer bulduğu açıklamada, 2028 sonrası için tam bir felaket tablosu ile karşı karşıya kalınacağına işaret ediliyor.

Advertisement

5 Yılda 50 Bin Diş Hekimi Mezun Olacak

Dişhekimliği Fakültelerine öğrenci alınmasının durdurulması ve mevcut öğrencilerin beş yıl içinde mezun olması durumunda, beş yıl içinde yaklaşık 50.000 yeni diş hekimi mezun olacak. Toplam diş hekimi sayısı 90.000 kişiye ulaşırken, 2028 yılında bir diş hekimine düşen nüfus, yaklaşık 970 kişi olacak. Bu sayının AB ortalamasının da OECD ortalamasının da üzerinde olduğu belirtilirken, bu kadar hızla artan öğrenciye nitelikli eğitim verecek öğretim üyesi kadrosunun yetiştirilmesinin de mümkün olmadığı dile getiriliyor.

Öte yandan gelişmiş ülkelerde diş hekimine yılda başvuru sıklığı, kişi başı 5 iken ülkemizde ise sadece 0.62. Bir başka anlatımla gelişmiş ülkelerde kişiler yılda beş kez diş hekimine giderken ülkemizde ancak iki yılda bir kez diş hekimine başvurulmakta!

Açıklamada, ihtiyaçtan fazla mezunun katlanarak meslek hayatına atılmasıyla diş hekimlerinin işsizlik ve düşük ücret arasında sıkıştığı ve emeğinin değersizleştiği aktarılırken, tabloyu tersine çevirecek öneriler de sıralandı: “İnsan gücü planlaması yapılmadan Dişhekimliği Fakültesi kesinlikle açılmamalıdır. Henüz eğitime başlamamış fakülteler ivedilikle kapatılmalıdır. Eğitim veren fakültelerde ise kontenjanlar hızla azaltılmalıdır. En önemlisi bilimsel kriterlere uygun insan gücü planlaması yapılmalıdır”.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement