Dişhekimlerinin elektronik ortamda beyanname verebilmesi için TDB yargıya başvurdu

Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 376 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre serbest meslek faaliyeti sebebiyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin gelir vergisi, geçici vergi, muhtasar ve KDV beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine karar verilmiştir.
Dişhekimlerinin elektronik ortamda beyanname verebilmesi için TDB yargıya başvurdu Dişhekimlerinin elektronik ortamda beyanname verebilmesi için TDB yargıya başvurdu
Dişhekimlerinin elektronik ortamda beyanname verebilmesi için TDB yargıya başvurdu

Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 376 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre serbest meslek faaliyeti sebebiyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin gelir vergisi, geçici vergi, muhtasar ve KDV beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine karar verilmiştir. Bu Tebliğ’de 340 numaralı Tebliğ’den farklı olarak mükellefler hiçbir parasal sınırı olmaksızın beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu kapsamına alınmışlardır. Bir başka ifadeyle, mesleğini serbest olarak yürüten bütün dişhekimlerinin Kasım ayından başlayarak, beyannamelerini elektronik beyanname olarak vermeleri zorunlu hale getirilmiştir.


 


Vergi Dairesi Müdürlüklerine yapılan başvurularda,  dişhekimlerine elektronik ortamda beyanname verebilmeleri için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.


 


Bir meslektaşımıza elektronik beyanname verilebilmesi için gerekli olan kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmemesi işleminin iptali ve ivedi olarak yürütmenin durdurulması istemiyle, Türk Dişhekimleri Birliği Hukuk Müşaviri Mustafa Güler tarafından Bursa Vergi Mahkemesinde dava açılmıştır.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement