Dişhekimliği Fakülteleri

Akdeniz Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi            


Web: www.akdeniz.edu.tr                            


Tel: 0242 227 44 00             


 


Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi              


Web: www.dentistry.ankara.edu.tr        


Tel: 0312 213 55 07


 


Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi            


Web: fakulteler.atauniversitesi edu.tr/dishek                    


Tel: 0442 236 09 42


 


Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi     


Web: dis.baskent.edu.tr               


Tel: 0312 212 68 68


 


Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi            


Web: dishekimligi.cumhuriyet.edu.tr                   


Tel: 0346 219 12 35


 


Çukurova Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi   


Web: dentistry.cu.edu.tr               


Tel: 0322 338 73 30


 


Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi            


Web: www.dicle.edu.tr/fakulte/dis/                       


Tel: 0412 248 81 07


 


Ege Üniversitesi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi            


Web: dent.ege.edu.tr                 


Tel: 0232 388 11 04


 


Erciyes Üniversitsi Dişhekimliği Fakültesi


Web: http://erciyes.edu.tr                               


Tel: 0352 437 49 01


 


Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi                  


Web: www.dent.gazi.edu.tr             


Tel: 0312 213 68 05


 


Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi            


Web: www.dentistry.hacettepe.edu.tr                


Tel: 0312 311 00 16


 


İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi           


Web: www.istanbul.edu.tr/dishekimligi                               


Tel: 0212 414 20 20


 


Karadeniz Teknik Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi            


Web: dents.ktu.ed


 


Kırıkkale Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi            


Web: www.kku.edu.tr/~dis              


Tel: 0318 357 36 84


 


Marmara Üniversitesi Diş. Fak.                        


Web: dental.marmara.edu.tr           


Tel: 0212 231 91 20


 


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi            


Web: dentistry.omu.edu.tr              


Tel: 0362 457 60 00


 


Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi             


Web: www.dent.selcuk.edu.tr                       


Tel: 0332 241 00 98


 


Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi            


Web: www.sdu.edu.tr/fakulteler/dis


Tel: 0246 211 32 26


 


Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi


Web: dishekimligi.yeditepe.edu.tr                    


Tel: 0216 36360 44

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement