Doktor ve diş hekimi muayenesinde katılım payları 1 Ekim’den itibaren artırılacak

Doktor ve diş hekimi muayenesinde katılım payları 1 Ekim’den itibaren artırılacak. Daha önce 1’inci basamak sağlık hizmetlerinde ücret ödenmezken, yeni yapılan değişiklikle birinci basamak için 2 TL katkı payı verilecek. Daha önce 3 TL ödenen ikinci basamak ile 4 TL ödenen üçüncü basamak katılım ücretleri 8 TL olarak uygulanacak. Özel sağlık kurumlarında ise katılım payı 10 TL’den 15 TL’ye çıkacak.
Doktor ve diş hekimi muayenesinde katılım payları 1 Ekim’den itibaren artırılacak Doktor ve diş hekimi muayenesinde katılım payları 1 Ekim’den itibaren artırılacak
Doktor ve diş hekimi muayenesinde katılım payları 1 Ekim’den itibaren artırılacak

Doktor ve diş hekimi muayenesinde katılım payları 1 Ekim’den itibaren artırılacak. Daha önce 1’inci basamak sağlık hizmetlerinde ücret ödenmezken, yeni yapılan değişiklikle birinci basamak için 2 TL katkı payı verilecek. Daha önce 3 TL ödenen ikinci basamak ile 4 TL ödenen üçüncü basamak katılım ücretleri 8 TL olarak uygulanacak. Özel sağlık kurumlarında ise katılım payı 10 TL’den 15 TL’ye çıkacak.


 


 Ancak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları ile aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmayacak.


 


2008 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payında değişikliğe giden Tebliğ’e göre Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları 1 Ekim’den itibaren artırılacak. Daha önce 1’inci basamak sağlık hizmetlerinde ücret ödenmezken, yeni yapılan değişiklikle birinci basamak için 2 TL katkı payı verilecek. Daha önce 3 TL ödenen ikinci basamak ile 4 TL ödenen üçüncü basamak katılım ücretleri 8 TL olarak uygulanacak.


Özel sağlık kurumlarında ise katılım payı 10 TL’den 15 TL’ye çıkacak. Ancak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları ile aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmayacak.


 


-KURUMDAN GELİR VE AYLIK ALANLARIN KATILIM PAYININ 5 TL TUTARINDAKİ KISMI-


 


Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsilinde de değişikliğe gidildi. Daha önce kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, diğer kişiler için ise reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden, tahsil edilen ücretler, yeni düzenlemeyle birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilecek.


 


İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 8 TL öngörülen katılım payının; kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 TL’lik tutar ise kişilerin muayeneye Diğer kişiler için ise 8 TL katılım payı tutarı eczanelerde alınacak. Kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda katılım payı tutarının indirim uygulanacak, bu durumda muayeneye ilişkin 5 TL tutarındaki katılım payı, kişinin reçete ile ilk eczaneye müracaatında tahsil edilecek.


 


-ÖZEL SAĞLIK HİZMETİNDE KATILIM PAYININ 12 TL’LİK KISMI AYLIKLARDAN KESİLECEK-


 


Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL öngörülen katılım payının; kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 12 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 TL’lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilecek. Diğer kişiler için ise 12 TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3TL’lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanede alınacak.


 


İstisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası alınamamasına rağmen gerekli sağlık yardımları sağlanan kişilerden muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için muayenenin yapıldığı sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilecek. Bu uygulamaya 1 Ekim’den itibaren geçilecek.


 


-İNDİRİM ORANLARIYLA İLGİLİ YENİ EKLEMELER YAPILDI-


 


Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 14 numaralı maddesinde “Uygulanacak indirim oranları” başlıklı maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra olarak şu ibareler eklendi: “20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer grubu olanların perakende satış fiyatı 10 TL’nin üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar yüzde 24 (baz iskonto yüzde 11+yüzde 13 birlikte) iskonto uygulanacak. Sağlık Bakanlığınca belirlenen jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için iskonto yüzde 24 (baz iskonto yüzde 11+yüzde 13 birlikte) olarak uygulanacak. Mahsuplaşma nedeniyle mevcut iskontosu yüzde 11’in altında olan ilaçlarda ilave yüzde 13 iskonto için mahsuplaşma yapılmayacak. Mevcut iskontosu yüzde 24’ün üzerinde olan ilaçlar için ilave yüzde 13 iskonto uygulanmayacak.” Tebliğle yapılan bu değişiklik 45 gün sonra yürürlüğe girecek.


 


Sağlık Uygulama Tesliği’nde “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” nde kodlar ve belirlenen ile “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi”nde fiyat değişikliği yapılan ilaçlar da yeniden düzenlendi. Bu değişiklikler 14 Eylül’den itibaren geçerli olacak.(ANKA)

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement