Dr. Mehmet Dalkız implantolojide ses getirecek yeni kitabını anlatıyor

Dr. Mehmet Dalkız’ın 15 yıllık çalışma ve takipleri sonucunda hazırladığı “Pratik Dişhekimliği İmplantolojisi” isimli yeni kitabı Vestiyer Yayın Grubu aracılığıyla 30 Haziran’dan itibaren dişhekimleri ile buluşuyor. Dr. Dalkız ile kitabının yazım aşamaları, dişhekimlerine sağlayacağı katkılar ve implantolojinin bugünkü durumu üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Dr. Mehmet Dalkız implantolojide ses getirecek yeni kitabını anlatıyor Dr. Mehmet Dalkız implantolojide ses getirecek yeni kitabını anlatıyor
Dr. Mehmet Dalkız implantolojide ses getirecek yeni kitabını anlatıyor

Dr. Mehmet Dalkız’ın 15 yıllık çalışma ve takipleri sonucunda hazırladığı “Pratik Dişhekimliği İmplantolojisi” isimli yeni kitabı Vestiyer Yayın Grubu aracılığıyla 30 Haziran’dan itibaren dişhekimleri ile buluşuyor. İmplantolojinin tarihçesinden gelişimine, planlamadan cerrahi uygulamalara kadar, osseointegrasyon, biyouyumluluk, endodontik implantlar, tek diş eksikliklerinde implant uygulamaları gibi 21 ana bölümden oluşan kitap, bu özelliğiyle Türkiye’nin en kapsamlı implantoloji kitabı olarak kabul ediliyor. Dr. Dalkız ile kitabının yazım aşamaları, dişhekimlerine sağlayacağı katkılar ve implantolojinin bugünkü durumu üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 


Sayın Dalkız kısaca sizi tanıyabilir miyiz?


 


1962 yılında Turgutlu-Manisa’da doğdum. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi’ne girerek Dişhekimi unvanıyla  mezun oldum. Tahsilini TSK desteği ile yaptım. 1984 yılında teğmen, 1986’da üsteğmen, 1992’de yüzbaşı, 1996 yılında binbaşı, 2000 yılında yarbay ve 2003 yılında da albay oldum. GATA, Isparta Askeri Hastanesi, İzmir Askeri Hastanesi’nde dişhekimi olarak görev yaptım. GATA Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak 1997 yılından emekli oluncaya kadar çalıştım.


 


Uluslararası alanda SCI-Expanded (Science Citation Index) veya SSCI tarafından endekslenen ve pubmed tarafından endekslenen üçü olgu sunumu olmak üzere15 makalem bulunuyor. Uluslararası alanda toplam 12 araştırma, 3 olgu sunumu ve 66 tebliğim mevcut. Ulusal dergilerde; 26 araştırma, 18 olgu sunumu ve derlemesi, ulusal kongrelerde sunulmuş 12 tebliğim var.  Ayrıca 7 ulusal kongreye de konuşmacı olarak davet edildim.


 


4 bilimsel kitabım ve bir bilimsel kitap bölüm yazarlığım bulunuyor. Eserlerim toplam 120 uluslararası ve ulusal yayından atıf almıştır. 4 tez danışmanlığı, muhtelif sınav jüri üyelikleri yaptım. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarında dersler verdim. İngilizce biliyorum, evliyim ve üç çocuk babasıyım.


 


“Pratik Dişhekimliği İmplantolojisi” isimli yeni kitabınız kısa bir süre sonra piyasaya çıkıyor. Türkiye’de implantoloji hakkında bu kadar kapsamlı yayınlanan ilk kitap olma özelliğini taşıyan bu kitabı hazırlama amacınızdan bahseder misiniz?


 


Temel amaç, dişhekimliği alanında implant uygulamalarının, yüzlerce yazılı eser incelenip, teori ve pratiğin müessir ve doğru şekilde; resim, şekil ve grafikler kullanılarak bir kitap halinde takdim edilmesidir. Bu kitabın yazılmasındaki ikinci amaç ise; araştırma yapan lisans üstü ve doktora öğrencileri ile muayenehanelerinde implant uygulayan ya da uygulamak isteyen dişhekimi meslektaşlarımıza Türkçe kaynak oluşturmaktır. Ayrıca meslek hayatımızda edindiğimiz iyi ve kötü tecrübelerimizi tüm samimiyetimizle bilgi, beceri ve bilim süzgecinden geçirerek meslektaşlarımıza aktarmaktır.


 


Kitap planlanırken dişhekimleri, doktora öğrencileri yanında öğrenciler ve diş teknisyenlerine müracaat kitabı olabilecek konular da kitaba dahil edilmiştir.


 


Kitabın içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz? Kitap kaç bölümden oluşuyor, bölümleri anlatır mısınız?


Kitap, her biri ayrı kitap konusu olabilecek 21 bölümden oluşmaktadır.


 


Birinci bölümde dişhekimliğinde implantolojinin gelişimi ve tarihçesi. İkinci bölümde dental implantolojide kemik anatomi ve fizyolojisi anlatılıyor. Üçüncü bölümde dental implantolojide osseointegrasyon, dördüncü bölümde biyouyumluluk, beşinci bölümde ise biyomateryaller hakkında önemlibilgiler yer alıyor.


 


Diğer bölümlere gelince: Altıncı bölümde dental implantlarda farklı yüzey özelliklerinin osseoentegrasyona etkisi, yedinci bölümde implantolojide biomekanik, sekizinci bölümde dental implantolojide teşhis, dokuzuncu bölümde dental implantolojide planlama, onuncu bölümde implantolojide cerrahi uygulamalar, onbirinci bölümde implantolojide ileri cerrahi uygulamalar, onikinci bölümde endodontik implantlar, onüçüncü bölümde immediat implant uygulamaları, ondördüncü bölümde tek diş eksikliklerinde implant uygulamaları, onbeşinci bölümde implant destekli protetik restorasyonlar, onaltıncı bölümde ortodontide implant uygulamaları, onyedinci bölümde implant destekli restorasyonlarda oklüzyon, onsekizinci bölümde çene yüz defektlerinde implant uygulamaları, ondokuzuncu bölümde implantolojide oral hijyen ve hasta motivasyonu, yirminci bölümde dental implantolojide komplikasyonlar ve çözüm yolları, yirmibirinci bölümde ise dental implant üretimi detaylarıyla, bir atlas edasında anlatılmıştır.


 


Kitabı ne kadarlık bir sürede hazırladınız? Hazırlık aşamasında yaptığınız çalışmalardan ve yararlandığınız kaynaklardan söz edebilir misiniz?


 


Kitap formatındaki bu mütevazi evrak 10-15 yıllık bir emeğin eseridir. Eserin implantoloji ile ilgili birçok konuyu ihtiva etmesi dağınıklık gibi algılanabilir. Ancak konumuzla ilgili implantolojinin temel konularının tümünü içeren Türkçe bir eserin olmayışı bizim eserimizin konularının genişlemesine sebep oldu. Bu nedenle eserimizi mütalaa edenler bu hususları nazara alarak okumalı ve hatalarımızı, eksiklerimizi müsamaha ile karşılamalıdırlar. Kitap hazırlanırken yüzlerce kitap, dergi, makale, doktora ve yüksek lisans tezi, seminerleri birçok ilim erbabının konferans ve mülakatları incelenip bence şekliyle takdim edilmiştir.


 


Yurtdışında implantoloji alanında bu denli geniş kapsamlı benzer kitaplar var mı?


 


Tabii ki yurtdışında implantoloji alanında yüzlerce eser var. Hatta bu eserimizde bölüm konularını yurtdışında ayrı kitaplar şeklinde görmek mümkündür. Ancak söz konusu eserimiz kadar tafsilatlı ve implantolojinin tüm konularının bir arada olduğu bir eser bildiğimiz kadarıyla mevcut değil.


 


Size göre yeni kitabınız dişhekimlerine hangi noktalarda katkı sağlayacaktır?


 


Teknolojinin dişhekimliğine mucizevi hediyesi olarak ifade ettiğimiz Pratik Dişhekimliği İmplantolojisi kitabında birçok ütopik düşüncemizin hayata geçtiğini göreceğiz. İmplant uygulamalarının teori ve pratiğini müessir ve doğru şekilde resim, şekil ve grafikler kullanarak hata ve başarı kaynaklarını doğru şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu alanda dişhekimliği hasta ve personel psikolojisi, eksik olan, çalışılması ve dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biridir sanırım. 


 


Türkiye’de ve dünyada implantolojinin şu anda geldiği aşamayı değerlendirebilir misiniz?


 


Bizde eksik olan girişim ruhu. Nedense hep bir önder istiyoruz. Neden biz önder olmayalım? Bu, eğitim sistemimizde aranmalıdır. Tüm alanlarda olduğu gibi ülkemiz dişhekimliğinde bilim, teknoloji, üniversite ve girişimcilerimizi barıştıramadık.


 


Yüzün üzerinde üniversitemiz var ancak akredite olmuş, dünya arenasında kabul görmüş ne bir AR-GE kuruluşumuz ne de araştırma merkezimiz var. Üniversitelerimiz sanayiye, sanayici ve sermayedarlarımız milli üretime, devlet araştırmacılarına ve üreticilerine adeta küs. Bu küslükler bir ortak paydada barıştırılmaz ise bu kısır döngü korkarım sürüp gidecek.


 


Son olarak meslektaşlarınıza söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı?


 


Hastaları tarafından en çok korkulan hekimler, sevgili dişhekimi arkadaşlarım. Kolay olmayan en güzel iştir dişhekimliği. Ondandır ki ufkumuz denizdir. Belki de tıpta en çok teknolojiye muhtaç olan bizleriz. Çünkü kemiklerdeki erezyon topraktaki gibidir. Bu büyük erozyonu durdurmak hem göze hem de gönüle hitap etmek, hastalarımızı düzenli aralıklarla kontrol ederek teknolojinin kurdu olabileceğimize inandırmakta yatıyor…


 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement