Edirne Dişhekimleri Odası’ndan TDB’ye eleştiri

Edirne Dişhekimleri Odası (EDO) yaptığı yazılı açıklamayla ağız diş sağlığı alanında yaşanan sorunlar ve özelden hizmet alımı ile ilgili Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) yaklaşımını eleştirdi. Edirne Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan “TDB’nin yapacağı eylemlere EDO olarak katılmıyoruz” cümlesi ile başlayan açıklamada  şu düşüncelere yer verildi:  
Edirne Dişhekimleri Odası’ndan TDB’ye eleştiri Edirne Dişhekimleri Odası’ndan TDB’ye eleştiri
Edirne Dişhekimleri Odası’ndan TDB’ye eleştiri

Edirne Dişhekimleri Odası (EDO) yaptığı yazılı açıklamayla ağız diş sağlığı alanında yaşanan sorunlar ve özelden hizmet alımı ile ilgili Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) yaklaşımını eleştirdi. EDO Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan açıklamada şunlara yer verildi:


TDB’nin yapacağı eylemlere EDO olarak katılmıyoruz


Değerli Üyelerimiz,


Sağlıkta Dönüşüm, hizmet alımı ve TDB’nin yaşanılan son süreçle ilgili takındığı tavır ve politikaları üzerine EDO Yönetim Kurulu olarak görüşlerimizi sizinle bir kez daha paylaşmak istedik.


Bildiğiniz gibi 1980 lerden  bu yana Küresel güçlerin(Dünya Bankası-İMF vb) dayatması ile tüm dünyada “Sağlıkta Reform” uygulamaları ile sağlık hizmetleri Piyasaya bırakılmaya başlanmış,Sosyal Devlet uygulaması gözden düşmüştür.


Ülkemizde “Sağlıkta Dönüşüm” olarak adlandırılan bu reform girişimleri AKP iktidarı ile hayata geçmeye başlamıştır.SS-GSS yasaları bu dönemde çıkmıştır.TDB baştan beri GSS’yi olumlu bulmuş ,Sağlıkta Dönüşümü sadece Kamunun özel dişhekimi muayenehanelerinden hizmet alması anlayışına indirgeyerek,süreçte gelişen olumsuzluklar ve hak kayıplarına sessiz kalmıştır.


Üstelik bu “Hizmet Alımı” hedefinede Bakanlık koridorlarında lobicilik yaparak ulaşacağını sanmıştır.Gelinen nokta hepimizin malumu,tam  bir hayal kırıklığı! Bu hayal kırıklığının tek sorumulusu AKP iktidarı değildir.Aynı zamanda TDB Yönetimi ve bu politikaları sorgusuz sualsiz destekleyen ODA Yönetimleridir.


 Bu süreçte yaşanan olumsuzluklar ve Mesleki hak kayıplarını kısaca anımsarsak


-Uygulanan Neo-Liberal Politikalar nedeniyle Halkın gelir dağılımı bozulmuş,işsizlek rekor düzeylere çıkmıştır.Bu sonuç Özel Muayenehanelerdeki geliri önemli oranda azaltmıştır


-Muayenehanelerin giderleri ise sürekli olarak artmıştır..


–  Dışarı sevk edilen Emekli Sandığı>hastaları artık yoktur.


-Sağlık Hizmetlerinin piyasaya açılması nedeniyle oluşan Tekelleşme (Hastahane-Poliklinik vb) muayenehaneler aleyhine haksız rekabet ortamı yaratmıştır.


-Kamu Sağlık hizmetlerinin İşletme haline getirilerek kar amaçlı çalıştırılması ve ihtiyaç olan yerlere değilde, büyük kentlere ADSM açılmasıda  muayenehaneler açısından haksız rekabet ortamı doğurmaktadır.


-Yine özel hastane reklam ve tanıtım faaliyetleri muayenehaneler için haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır.


-Dişhekimliğinde uzmanlık sayısının 6’ya çıkartılması gelecekte ,dişhekimleri için haksız rekabet yaratacak unsurlardan biri olacaktır.


 -Meslek Örgütümüzün yetkileri  yeni yasal düzenlemeler ile tırpanlanmaktadır. Oluşturulan Kurullar da TDB ve diğer meslek örgütleri ya yok yada sadece danışman olarak var.TDB’nin Asgari ücret belirleme yetkisi Bakanlık tarafından fiilen gasp edilmiştir. 


– Yeni bir Dişhekimliği Fakültesinin artarda açılması,Ülkemizdeki Dişhekimi dağılımındaki olumsuzluğu düzenleyecek yasal mevzuat eksikliği, muayenehanelerdeki işsizliğin bir diğer nedenidir.


-Bu gelir- gider dengesindeki olumsuz tablo muayenehanelerin kapanmasına yol açmakta,dişhekimlerinde işcileşme süreçlerine tanık olmaktayız.


-Kamudaki dişhekimleri  ise,“performans uygulaması ile oldukça düşük puanlarla çalıştırılarak, ücretlerdeki göreceli artış emekliliğe ve özlük haklarına yansıtılmamıştır.


-Kamuda 4-b sözleşmeli personel uygulaması ile resmen sözleşmeli kölelik düzenine geçilmiştir.


-Kamuda vardiya uygulaması ve benzer olumsuzluklar nedeniyle meslektaşların çalışma şartları her geçen gün ağırlaşmaktadır.


-Bizler hak kayıplarını sadece Dişhekimi (sağlık hizmeti üreten personel)  olarak yaşamadık.Bunun yanısıra bir vatandaş olarakta hak kayıplarımız var.


-Tüm vatandaşlar gibi sağlık hizmetine daha fazla para ödeyerek daha az hizmet alır hale geldik.


-Emeklilik artık çok daha zor.Bu şansı yakalayan (gerek özelde gerekse kamudan) emekli meslektaşları ise çok zor bir dönem bekliyor.Aldıkları Emekli maaşı Bağ-Kur.SSK 500-1000 TL Emekli sandığı ise 1200-1500 Tl ortalamasında.Bundan sonra SGK’dan emekli olacakları ise nasıl bir gelecek bekliyor bilemiyoruz.


Sonuç olarak ;


Bir üyemiz “SGK’dan hizmet almak  illüzyona dönüştü” diyordu. İşte TDB hala “Hizmet Alımı” yani illüzyonun peşinde Web sitesinde gün sayıp, caydırıcı olmayacak göstermelik eylem planı yapmakla meşgul.Oysa yapılacak ilk iş neden-sonuç ilişkisi bağlamında olaya bütüncül bakıp buna uygun politikalar geliştirmektir.


Sağlıkta Piyasalaşmaya-Tekelleşmeye-İşçileşmeye karşı çıkan bir eksende söylem geliştirmek gereklidir. Yani bu olumsuz süreci durdurmak için ,diğer Sağlık Meslek örgütleri ile birlikte toplumun geniş kesimlerinin desteğini almayan eylemlerin başarı şansı yoktur. Aksine böylesi bir anlayış bu olumsuz sürece destek olmak anlamına gelecektir. Bir başka deyişle suça ortak olmak demektir. TDB hala bu suç ortaklığına devam ediyor.Ancak bizler bu suça ortak olmayacağız.


Biz EDO Yönetim Kurulu olarak siz üyelerimizden aldığımız destek ve güç ile tüm bu olumsuzlukları TDB Yönetimine geçmişte her ortamda ilettik, bundan sonra da iletmeye devam edeceğiz. Son gelişmelerin ışığında TDB’nin Trabzon’da yaptığı Başkanlar Konseyi’nde planladığı “Eylem Takvimine” yukarıda saydığımız gerekçelerle karşı çıkıp destek olmayacağımızı belirtik (Bursa ve Balıkesir Odaları ile birlikte).


Elbette yine sizlerin destek ve katılımı ile bizler gibi düşünen odalar ve diğer meslek odaları ile birlikte sağlıkta piyasalaşmaya karşı çıkarak bu olumsuz gidişi durdurmak ve alternatif çözüm önerilerimizi hayata geçirmek için her türlü etkinliğin içinde olacağımızı belirtiriz.


Emeğimizi, Onurumuzu ve Mesleğimizi korumaya kararlıyız.


Saygılarımızla


Edirne Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu    


 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement