Emekli Hekimler, Açlık Sınırının Altında

Türk Dişhekimleri Birliği’nin de aralarında bulunduğu Sağlık Emek Meslek Örgütleri, basın açıklaması yaparak, “Emeklilik gelirimizle geçinemiyoruz” dedi. Meslek temsilcileri, açlık sınırının altında kalan maaşlarda yüzde 150 artış talep ediyor.
Emekli Hekimler, Açlık Sınırının Altında Emekli Hekimler, Açlık Sınırının Altında
Emekli Hekimler, Açlık Sınırının Altında

“Yıllarca en zor koşullarda görevini yapan sağlık emekçilerini emeklilikte yoksulluk, hatta açlık sınırının altında geçinmeye mecbur edenler gelecekte sağlıklarını tehlikeye atmaktadır” diyen Sağlık Emek Meslek Örgütleri, 1 Şubat’ta Türk Dişhekimleri Birliği’nde bir basın açıklaması yaptı.

 

Açıklamada, “03.08.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Torba Yasa uyarınca 1.1.2019 tarihinden itibaren emekli hekimlerden bazılarına aylık 1500-2000 lira tutarında ilave ödeme yapılmıştır. Bu tarihten bu yana enflasyonla eriyen emekli sağlık çalışanlarının maaşlarına herhangi bir iyileştirme yapılmamış ve adeta yoksulluk sınırının altında gelirle geçinmek zorunda bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Advertisement

 

İlave ödemenin bütün emeklilere verilmediğinin belirtildiği açıklamada, “Yasa’da, ilave ödemenin, sadece Emekli Sandığı emeklisi olup, makam tazminatı almayan ve emekli olduktan sonra herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilebilecek şekilde çalışmayanlara verilmesi kararlaştırılmıştır. İlave ödemeden yararlanabilenlerin sınırlılığı ve emekli hekimler arasında yapılan bu haksız ayrım, Yasa’nın Komisyon görüşmeleri sırasında Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri ve sendikalar tarafından dile getirilmiş ise de iktidar partilerinin milletvekillerinin karşı çıkması sebebiyle bütün emekli hekimlerin yararlanabileceği bir düzenleme yapılmamıştır. Hekimler arasında ayrımcılık uygulanmış olmasının yanı sıra diğer sağlık çalışanlarının kapsama alınması hiç düşünülmemiştir” deniyor.

 

Sağlık Çalışanları Emekli Olduktan Sonra da Çalışmak Zorunda Kalıyor

 

Emekli aylıklarının oldukça düşük olması sebebiyle sağlık çalışanları emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kaldığına işaret edilirken, ilave ödeme miktarının emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek bir miktar olmadığı vurgulanıyor.

 

Emeklilere ilave ödeme yapılması için hizmetten çekilmelerini şart koşmanın, mevcut çalışanların iş yükünün daha da artmasına veya olağanüstü düşük emekli maaşını almayı sürdürmelerine sebep olacağı belirtiliyor.

 

Sağlık Emekçileri de Yoksullaşıyor

 

Basın açıklamasında, artan enflasyon ile sağlık emekçilerinin de yoksullaştığı, emekli hekimlerin yüzde 30’unu oluşturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi sağlık çalışanlarının 2.500 TL’den başlayan aylıklarının, açlık sınırının altında kaldığı vurgulanıyor.

 

Yüzde 150 Artış Talep Ediliyor

 

Meslek temsilcileri, sağlık çalışanlarının maaş ve emekli aylığına etki edecek 3600-7200 Ek Göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında artış talep ediyor.

 

 

 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement