Hekimlere POS cihazı zorunluluğu

İşyerinde POS cihazı bulundurmayan veya öngörülen şartlara uygun POS cihazı kullanmayan hekimlere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş ile veteriner hekimler dahil) ile işyeri hekimlerinin ne şekilde vergilendirileceği, hekimlerin POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyeti ile Sosyal Güvenlik Kurumu adına muayene katılım payı tahsil edilmesine ilişkin sirküler yayımlandı.
Hekimlere POS cihazı zorunluluğu Hekimlere POS cihazı zorunluluğu
Hekimlere POS cihazı zorunluluğu

İşyerinde POS cihazı bulundurmayan veya öngörülen şartlara uygun POS cihazı kullanmayan hekimlere özel usulsüzlük cezası kesilecek.


 


Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş ile veteriner hekimler dahil) ile işyeri hekimlerinin ne şekilde vergilendirileceği, hekimlerin POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyeti ile Sosyal Güvenlik Kurumu adına muayene katılım payı tahsil edilmesine ilişkin sirküler yayımlandı.


 


Buna göre, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin, elde ettikleri gelirin niteliği belirlenirken hekimlerin işe başlama bildirimi, bildirim üzerine düzenlenen yoklama fişi, varsa kira sözleşmesi, özel hastane işleten gerçek veya tüzel kişilerle hekim arasında düzenlenen sözleşmeler dikkate alınacak.


 


Hekimlerin, günlük çalışma saatlerinin bir kısmında çalışmak üzere kiraladıkları (sağlık kuruluşlarının odaları dahil) yerde kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyetinde bulunarak ve hizmet verilen hastalara serbest meslek makbuzu verilerek elde edilen gelir serbest meslek kazancı, işveren ile hekim arasında hizmet sözleşmesi düzenlenmesi, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışılması halinde ise elde edilen gelir ücret olarak değerlendirilecek.


 


HEKİMLERİN İŞ YERLERİNDE POS CİHAZI BULUNDURMA VE KULLANMA ZORUNLULUĞU


 


Sirkülerde, hekimlere iş yerlerinde kredi kartı okuyucuları (POS) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirildiği, bu cihazlarla düzenlenecek POS belgelerinin ”serbest meslek makbuzu” kabul edileceğine ilişkin tebliğ yayımlandığı anımsatıldı.


 


Tebliğde belirtilen özelliklere sahip POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya iş yerinde bulundurmakla beraber tebliğde öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilen hekimlere özel usulsüzlük cezası kesilecek.


 


Tebliğde yer alan özelliklere uygun POS cihazlarını kullanmakla birlikte günlük kapanış raporu almadığı tespit edilen mükelleflere ise her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere ikinci derece usulsüzlük cezası verilecek.


 


TEREDDÜTLERİN GİDERİLMESİ


 


Sirkülerde, bu tebliğin uygulanmasında bazı tereddütler ortaya çıktığı belirtilerek, bu konuya da açıklık getirildi.


 


Sağlık kuruluşlarına hizmet veren ve iş yeri adresi olarak ikametgahlarını gösteren hekimler, ikametgahının bir bölümünün dahi ”faaliyetin icrasına tahsis edilmesi” veya ”faaliyetin icra edildiği yer” olma özelliğini taşıdığının tespiti halinde, burada da POS cihazı bulunduracak ve kullanacak.


 


Sağlık kuruluşlarında ücretli olarak görev yapmakla beraber günlük çalışma saatlerinin bir kısmında bu kuruluşların odalarını kiralayarak, serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin de, yine burada da POS cihazı bulundurmaları ve kullanmaları zorunlu olacak.


 


 


DİŞ HEKİMLERİNİN POS BELGESİ VE SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEMELERİ


 


Diş Hekimlerinin POS belgesi ile birlikte serbest meslek makbuzu düzenlemelerine ilişkin açıklamalara da yer veriler sirkülerde, diş hekimleri POS belgesinin yanı sıra düzenleyeceği serbest meslek makbuzunda ayrıntılar da yer alacak.


 


POS belgesinde yer alan toplam tahsilat tutarı ile serbest meslek makbuzunda yer alan tutarın farklı olmayacak ve POS belgesinin serbest meslek makbuzunun aslının altına eklenerek hastaya verilecek.


 


Hekimlerin POS belgesi ile beraber serbest meslek makbuzu düzenlemeleri durumunda bu iki belgeden sadece biri gelir olarak dikkate alınacak. Bu belgeyi kullanan açısından da her iki belgeye istinaden sadece bir gider kaydı yapılacak.


 


ADİ ORTAKLIK OLARAK FAALİYETTE BULUNAN HEKİMLERİN DÜZENLEYECEĞİ POS BELGELERİ


 


Hekimler tarafından POS cihazı ile düzenlenecek POS belgeleri üzerinde, mükellef bilgileri (adı soyadı, unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve TC kimlik numarası) mutlaka yer alacak.


 


Ancak, adi ortaklık şeklinde faaliyet gösteren hekimlerin POS cihazı ile düzenleyecekleri belgede TC kimlik numarasının yerine ortaklık adına tesis edilen vergi kimlik numarası yazılacak.


 


Yeni işe başlayan hekimlerde (diş hekimleri ve veteriner hekimler dahil) POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyeti işe başlama tarihini takip eden 30 günün sonundaki ilk iş gününde başlayacak. Bu sürede bankaya müracaat etmiş olmakla beraber cihaz alamadığını ispat eden mükellefler, verilen süreyi takip eden 30 gün içerisinde yeniden POS cihazı temin edebilmek için Bankaya başvuru yapacak.


 


SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KİŞİLERDEN MUAYENE KATILIM PAYININ TAHSİL EDİLMESİ


 


Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsil edilen muayene katılım payı, bunların Kurumdan alacaklarına karşılık yapılan ve avans niteliği taşıyan bir ödeme olması nedeniyle Katma Değer Vergisine tabi bulunmamakla birlikte bu bedelin kredi kartı ile tahsil edilmesi halinde, mükellefçe verilecek beyannamenin ilgili dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmında yer alacak.


 


Bu tutar, beyan edilen tutar ile uyum gösterecek ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde tahsilatın Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılan hasta katılım paylarına ait olduğu ”izah” nedeni olarak kullanılabilecek.


 


AA

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement