İstanbul’da Dişhekimine Saldırıya Tepki

12 Şubat Perşembe günü Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesinde bir dişhekimi hasta tarafından şiddete uğraması nedeniyle, 18 Şubat Çarşamba günü Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şişli Şubesi ve İstanbul Dişhekimleri Odası olarak ortak basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
İstanbul’da Dişhekimine Saldırıya Tepki İstanbul’da Dişhekimine Saldırıya Tepki
İstanbul’da Dişhekimine Saldırıya Tepki

12 Şubat Perşembe günü Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesinde bir dişhekimi hasta tarafından şiddete uğraması nedeniyle, 18 Şubat Çarşamba günü SES Şişli Şubesi ve İstanbul Dişhekimleri Odası olarak ortak basın açıklaması yapıldı.  


 

ARTIK HEDEF OLMAK İSTEMİYORUZ!

 


12 Şubat Perşembe günü Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanemizde görev yapmakta olan bir dişhekimi meslektaşımız, bir hasta tarafından fiziksel şiddete maruz kalmış, yaralanmıştır. Kamuya ait ağız-diş sağlığı merkezlerinde çalışan dişhekimleri, bir yandan ağır iş yükü nedeniyle fiziksel ve ruhsal olarak yıpratılırken bir yandan da hastalarla karşı kaşıya getirilerek fiziksel şiddete maruz bırakılmaktadırlar.


 


Hasta yoğunluğu nedeniyle hem meslektaşlarımızın hem de hastaların sabırlarının tükenmesi sonucu gerçekleşen bu olayı kabul edilemez buluyoruz. Sistemdeki yanlışların kurbanı ne meslektaşlarımız ne de hastalardır. Yıllardır söylüyoruz; kamu bu yapısı ile var olan ağız-diş sağlığına yönelik problemleri tek başına çözemez. Dünya Dişhekimleri Birliği’nin (FDI) belirlediği tedavi sürelerinden çok daha hızlı çalışmaya zorlayarak, sadece işlem sayısını arttırmaya yönlendiren sistem; yapılan tedavinin niteliğinin düşmesine neden olmaktadır.


 


Yapılan işler dişhekimi, hemşire, diş teknisyeni, sekreter, veri giriş elemanıyla birlikte bir ekip hizmeti olması gerekirken; kayıt randevu vb. hekim dışı işleri de dişhekimleri çözmekte ve yapmaktadırlar.


 


Tedavi işlemlerinin nitelikli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için belirli bir süre gerekmektedir. Uzun süre bekleyen hastalar gerilmektedir, sorumlu olarak dişhekimlerini görmekte,  hekime karşı şiddete varan davranışlara girmektedirler. Gerginliğin hat safhada olduğu bir ortamda işlerin sağlıklı yapılabilmesi mümkün değildir.


 


Sürekli artan hasta sayısından dolayı her geçen gün daha ileri bir tarihe randevu verilmektedir. 24 saat hastanede nöbet tutan dişhekimlerinin talepleri göz önünde bulundurulmadan 1 gün izin kullandırılmaktadır. Bu durum yorgun ve enerjisiz olmalarına hem de sosyal yaşamlarını etkilemektedir.


 


Sorunlarını başhekimliğe ilettiklerinde, beğenmeyen çeker gider şeklinde tehdit edilmekteler. Tüm bunların sonucu da 12 Şubat 2009 Perşembe günü başka bir hekimle randevusu olan bir hastanın koridordan geçen bir dişhekiminin darp edilmesi ile birlikte çalışanların can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyoruz. Mevcut problemlerin giderilmesi için çalışanların talepleri dikkate alınarak bir an evvel insanca çalışma koşulları yaratılmalı, gayri insani çalışma şartlarının dayatılmasından vazgeçilmelidir.


 


Kamu sağlık hizmetlerini geliştirmek ve sorunları çözmek yerine; ticaret konusu haline getirilen, yaşanan sorunların nedeni olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini gösteren; SS ve GSS yasaları ile tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini halkın hedefi haline getiren politikalar terk edilmediği; bu politikaların temsilcileri ülkeyi yönetmeye devam ettiği sürece bu saldırı ne ilktir, ne de son olacaktır.


 


Unutulmamalı ki, sağlık çalışanları güven içinde çalışamadığı zaman; halkın da sağlığını koruması mümkün olamayacak ve asıl zarar gören de halk olacaktır. Bu nedenle; halkımızı bizim de mağduru olduğumuz sağlık sisteminde yaşanan sorunlara karşı tepkilerini bu politikaların sorumlularına ve yönetenlere göstermelerini, saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, dişhekimlerinin hastalarına çağdaş normlarda tedavi sunmaları için güvenli çalışma ortamlarının yaratılması konusunda yetkilileri gerekli önlemlerin almaya çağırıyoruz.


 


 


İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI – SES ŞİŞLİ ŞUBE

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement