Komplikasyon Sigortasında Yüzde 70 Devlet Desteğinden Yararlanılabilir

Sağlık turizminde komplikasyonların yönetimi, hasta memnuniyetinin sağlanmasının yanı sıra kurum ve ülke imajını da etkileyen önemli bir süreç. MyHealth Sağlık Turizm Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ender Günay, komplikasyon sigortası hakkında bilgi verirken, yüzde 70 devlet desteğinden de yararlanılabileceğini söyledi. Röportajın tamamı, Dişhekimliği Dergisi’nin 148’inci sayısında…
Komplikasyon Sigortasında Yüzde 70 Devlet Desteğinden Yararlanılabilir Komplikasyon Sigortasında Yüzde 70 Devlet Desteğinden Yararlanılabilir
Komplikasyon Sigortasında Yüzde 70 Devlet Desteğinden Yararlanılabilir

Komplikasyon Sigortasında Yüzde 70 Devlet Desteğinden YararlanılabilirSağlık ve dental turizmine yönelik ne tür sigortalar sunuyorsunuz?

İlk defa Demir Sigorta tarafından çıkarılan Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası; 2022 Mayıs ayından bu yana MyHealth Danışmanlık desteğiyle içerik ve uygulamalarda sektörün ihtiyacını karşılayacak biçimde geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir.

Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası konusunda MyHealth Sağlık Turizm Danışmanlık Ltd. Şti., sigorta tarafında ürün ve uygulama geliştirme, sağlık turizminde sigortalama, komplikasyon oluştuğunda hasar destek, TPA konularında hizmetler vermektedir. Bunun yanında ülkemize gelenlere seyahat sağlık sigortası ihtiyaçlarında yardımcı olunmaktadır.

Advertisement

Sağlık turizminde komplikasyon sigortasının kapsamı nedir? Hastalar ve sağlık tesisleri için bu sigortanın önemini açıklar mısınız?

Türkiye’ye sağlık turizmi amaçlı gelen kişilerin yaptırdıkları operasyon sonrası, bu operasyon kaynaklı gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle revizyon veya operasyonun yenilenmesinin gerektiği halleri teminat altına almaktadır. Sadece yabancı değil yurt dışından sağlık turizmi amaçlı gelen Türkleri de kapsamaktadır.

Ameliyatların olası yan etkilerinde devreye giren bu sigorta türü, ülkemize Sağlık Turizmi amacıyla gelen ve tedavileri sonrasında ortaya çıkabilen yan etkilerinde; Diş, Göz, Saç Ekimi, Cerrahi İşlemler, Kalp ve Damar Cerrahisi komplikasyonlarını kapsamaktadır.

Sağlık Turizmi yetki belgesine sahip sağlık kurumlarında geçerli olan poliçe, böylece yetkisiz kurumlara karşı hastaya, ülke imajı ve kurumsal güven oluşturmakta, pazarlama avantajı da sunmaktadır. Hastalara ve kurumlara güvence sağlayan sigorta için %70 devlet desteklerinden de faydalanılabilmektedir.

Devlet desteği için belirlenmiş limitler var mı? Destek nasıl alınıyor?

Sağlık turizmi yapan yetkilendirilmiş aracı kuruluşların Türkiye'ye tedavi ettirmek üzere getirdikleri yabancı uyruklu kişilere yönelik, Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri, %70 oranında ve aracı kuruluş başına yıllık en fazla 4.809.000 TL tutarında desteklenir. Turquality üyesi kuruluşlar için üst limit yoktur.

Destek ödemesinin yapılabilmesi için hastanın tedavi işleminin yapılmış olması gerekmektedir. Daha sonra gerekli belgelerle Hizmet İhracatçıları Birliğine başvuru yapılır.

Röportajın tamamı, Dişhekimliği Dergisi’nin 148’inci sayısında yayınlanmıştır. Dergi, vyg.com.tr adresindeki VYG Dijital Dergi Kütüphanesi’nde ilk 30 gün boyunca ücretsiz okunabilir.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement