Laboratuvarlar “Çok Tehlikeli”

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, diş hekimliği sektörünün olmazsa olmazı unsurlarından laboratuvarları da kapsıyor. Kanuna göre diş hekimliği laboratuvarlarında yürütülen imalat çalışmaları “çok tehlikeli” sınıfında yer alıyor. Laboratuvarların bu tehlikeyi en aza indirgeyebilmeleri için bir dizi önlemler almaları gerekiyor.
Laboratuvarlar “Çok Tehlikeli” Laboratuvarlar “Çok Tehlikeli”
Laboratuvarlar “Çok Tehlikeli”

Geçtiğimiz yıl 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, diş hekimliği sektörünün olmazsa olmazı unsurlarından laboratuvarları da kapsıyor. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla çıkarılan Kanun, iş yeri tehlike sınıflarını barındırıyor. Buna göre laboratuvarlar Haziran ayına kadar Kanuna uygun olarak çalışmalarını tamamlamalı.

Tehlike düzeyi mümkün olduğunca azaltılmalı
Kanuna göre diş hekimliği laboratuvarlarında yürütülen imalat çalışmaları “çok tehlikeli” sınıfında yer alıyor. Laboratuvarların bu tehlikeyi en aza indirgeyebilmeleri için bir dizi önlemler almaları gerekiyor. Kanunun 5. Maddesi’nde yer alan ifadelere göre risklerden korunma ilkeleri şöyle sıralandırılıyor: Risklerden kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek; işin kişilere uygun hale getirilmesi için iş yerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek; teknik gelişmelere uyum sağlamak; tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek; teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek; toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek; çalışanlara uygun talimatlar vermek.

İşverene çok sayıda yükümlülük var
Kanuna göre işveren; iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorunda. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka iş yerlerinden çalışmak üzere kendi iş yerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeli. Ayrıca iş ortamlarında hijyen için gerekli önlemler alınmalı. Madde 14 uyarınca “İşveren, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.” Bunun yanı sıra işverene “Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.” yükümlülüğü de getiriliyor.

Advertisement

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement