Mesul Müdüre Tabela Cezası

Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) tabela stantartlarına aykırı davranış sebebiyle verdiği disiplin cezasına yapılan itirazı haklı bulan Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozuldu.
Mesul Müdüre Tabela Cezası Mesul Müdüre Tabela Cezası
Mesul Müdüre Tabela Cezası
Özel bir sağlık kuruluşunun Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından belirlenmiş olan tabela standartlarına aykırı davraşını sebebiyle, mesul müdür olan diş hekimi hakkında verilen disiplin cezası Bölge İdare Mahkemesince onaylandı.

Ankara’da faliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşuna, büyük molar diş figürü içeren bir totem tabela kullandığı gerekçesiyle Birlik tarafından soruşturma açılmış ve sağlık kuruluşunun mesul müdürü olan diş hekimine disiplin cezası verilmişti. Bunun üzerine, ilgili sağlık kuruluşu ve mesul müdür olan diş hekimi Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuş ve mahkeme “davacının tabeladan dişhekimi sıfatıyla değil mesul müdür sıfatıyla sorumlu olabileceği, ancak işlem yapma yetkisinin Sağlık Bakanlığı’na ait olduğu”; mesul müdürlük sıfatına üzerinden dişhekimine disiplin cezası verilmesi hususunda Türk Dişhekimleri Birliği’nin herhangi bir yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmişti

 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi, sözkonusu karara TDB tarafından yapılan itirazı değerlendirdi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi; mesul müdürlerin idari işlemlerden bizzat sorumlu olduğunu, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranışların soruşturulmasında ise Dişhekimleri Odaları ve Türk Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulunun yetkili bulunduğunu vurgulayarak Yerel Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verdi.
 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği karar metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.
 
Kaynak: TDB
 
Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement