Muayene katılım payı 2 TL’ye indirildi

10 TL olan muayene katılım payı 2 TL’ye indirildi. Karar SGK’nın internet sitesinden duyuruldu. Açıklamada, “Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.” dendi. Böylece özel ve devlet hastaneleri arasındaki fark kalkmış oldu.  İşte SGK tarafından sgk.gov.tr sitesinde yayımlanan açıklama…
Muayene katılım payı 2 TL’ye indirildi Muayene katılım payı 2 TL’ye indirildi
Muayene katılım payı 2 TL’ye indirildi

10 TL olan muayene katılım payı 2 TL’ye indirildi. Karar SGK’nın internet sitesinden duyuruldu. Açıklamada, “Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.” dendi. Böylece özel ve devlet hastaneleri arasındaki fark kalkmış oldu.  İşte SGK tarafından sgk.gov.tr sitesinde yayımlanan açıklama…


 


 


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN


 


2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” başlıklı (6.1) numaralı maddesi ile ilgili olarak >Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı doğrultusunda;


 


02 Haziran 2009 tarih inden geçerli olmak üzere;


 


Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.


 


 


T.C


 


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU


 


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


 


Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı


 


Konu: Danıştay kararı


 


GENELGE 2009/77


 


Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı ile 29/9/2008 tarih ve 27012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” başlıklı (6.1) numaralı maddesinin birinci fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütülmesi durdurulmuş ve yürütmenin durdurulması kararı 04.05.2009 tarihinde


 


Kurumumuza tebliğ edilmiştir.


 


Bu itibarla söz konusu Danıştay Kararı ve karar gerekçeleri doğrultusunda Kurumumuzca gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar 02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere;


 


1. 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” başlıklı (6.1) numaralı maddesinde yer alan tutarlar uygulanmayacaktır.


 


2. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacaktır.


 


3. Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.


 


Bu Genelge 02/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


 


Bilginizi ve gereğini rica ederim.


 


Kaynak: Zaman

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement