Muayenehane Hekimleri Çözüm Bekliyor

Muayenehanesi olan hekimleri, hastaneler ile sözleşme imzalamak zorunda bırakan yeni yönetmelik, Ocak ayında uygulanmaya başlanacak. Düzenleme, muayene sahibi hekimlerin serbest çalışma hakkını ortadan kaldırıp büyük hastane zincirlerinde tekelleşme sağlayacağı için eleştiriliyor. Hekimler, yönetmeliğin geri çekilmesini istiyor.
Muayenehane Hekimleri Çözüm Bekliyor Muayenehane Hekimleri Çözüm Bekliyor
Muayenehane Hekimleri Çözüm Bekliyor

Resim Gazete’de 6 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği, muayenehanesi olan doktorlara hastane hizmetlerinden yararlanmak için özel hastaneler ile yıllık sözleşme imzalama zorunluluğu getiriyor. Hekimlerin bağımsız çalışma hakkını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle tartışma yaratan yönetmelik, binlerce hekimi etkiliyor. Yönetmeliğe göre yapılan anlaşmaların 6 Ocak 2023 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekiyor.

Yönetmelikte, “Özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu kadro sayılarının yüzde yirmisini geçmemek üzere belirlenen sayıda profesör ve doçenti, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36’ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında devlet üniversitesi ile yapacakları kurumsal sözleşme çerçevesinde ve Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyon tarafından; özel sektör için öngörülmüş il özel oranı, ilgili uzmanlık branşının ülkemizdeki durumu, müracaat edilen ilde ilgili branşta milyon kişiye düşen uzman tabip sayısı, aynı ilde özel sağlık tesislerinde ilgili branşta çalışan uzman tabip sayısı gibi kriterler çerçevesinde yapılacak değerlendirmede uygun bulunması halinde özel hastanenin boş uzman hekim kadrosunda çalıştırabilir” ifadesi yer almakta. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve özel hastanenin müştereken sorumlu olduğu da yönetmelikte belirtiliyor.

Türkiye’de 4 bin 500’ü cerrah olmak üzere 7 bin civarında doktorun muayenehanesi bulunuyor. Hastanelerin sözleşme yapabileceği hekim kontenjanı sınırlı. Muayenehaneler Derneği tarafından yapılan basın açıklamasında “Bu durumda çok az sayıda hekimin bu olanağı bulabileceğini, pek çoğunun ise hastaları ile birlikte mağduriyet yaşayacağını, hastaların zamanında alması gereken tedaviden yoksun kalacağını veya hekim seçme hakkını kullanamayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu düzenleme, mesleğini bağımsız icra edilmesinin önüne çıkarılan bir engel olarak nitelenebilir. Ayrıca bu yönetmelikle, hastaların en doğal hakkı olan “hekimini seçme” özgürlüğü ortadan kaldırılmaktadır” deniyor.

Advertisement

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement