Muayenehaneler, kapasitelerinin çok altında çalışıyor

Sakarya Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Yeşim Saraç:   Dişhekimliği mesleğinin hala en önemli sorunlarının başında sahte dişhekimlerinin geldiğini belirten ve bu alanda Sağlık Bakanlığı’na önemli görev düştüğünü belirten Sakarya Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Yeşim Saraç ile oda faaliyetleri, sorunları ve geleceğe yönelik hedeflerini konuştuk.
Muayenehaneler, kapasitelerinin çok altında çalışıyor Muayenehaneler, kapasitelerinin çok altında çalışıyor
Muayenehaneler, kapasitelerinin çok altında çalışıyor

Sakarya Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Yeşim Saraç:


 


Muayenehaneler, kapasitelerinin çok altında çalışıyor


 


Dişhekimliği mesleğinin hala en önemli sorunlarının başında sahte dişhekimlerinin geldiğini belirten ve bu alanda Sağlık Bakanlığı’na önemli görev düştüğünü belirten Sakarya Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Yeşim Saraç ile oda faaliyetleri, sorunları ve geleceğe yönelik hedeflerini konuştuk.


 


Sakarya Dişhekimleri Odası ne zaman kuruldu? Üye sayısı konusunda bilgi verir misiniz?


Sakarya Dişhekimleri Odası 1988 yılında kurulmuş olup Sakarya, Bolu ve Düzce’deki dişhekimlerinin bağlı olduğu bir bölge odasıdır. Şu anda 284 üyesi bulunmaktadır.


 


Odanızın diğer odalarla iletişimi ne düzeyde? Birlikte gerçekleştirdiğiniz organizasyonlarınız var mı?


Tüm odalarla ilişkilerimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle çok yakın olduğumuz için Kocaeli Dişhekimleri Odası ile birçok seminerde birlikte oluyoruz. Son olarak Kocaeli Odası’nın düzenlediği dişhekimliği haftasıyla ilgili yemekli baloya yönetim kurulundan arkadaşlarımla birlikte katıldık. Sakarya ve Bolu’da düzenlediğimiz seminerimizi verecek olacak hocalarımızla birlikte oldukça keyifli bir akşam geçirdik.


 


Dişhekimlerini ve halkımızı yakından ilgilendiren bazı diş tedavi ücretlerinin Sağlık Sigortası kapsamında değerlendirilmesi sözkonusu. Genel Sağlık Sigortası’nın dişhekimliğini ilgilendiren kısımlarını anlatarak bu konudaki bakış açınızı anlatır mısınız?


Son 2.5 yıldır tüm başkanlar konseyi toplantılarında üzerinde görüştüğümüz GSS yine bir çıkmaza girdi. Bu konuda yeniden müdahil olabilmek için hükümetin çalışmalarını yakından takip ediyoruz.


 


Türkiye’de dişhekimliği odalarının genel sorunları ve özelde odanızın sorunları nelerdir? Bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinizi sıralayabilir misiniz?


Dişhekimlerinin genel sorunu muayenehanelerin kapasitesinin çok altında çalışmasıdır. Bunun nedeni de ülkemizde dişhekimliği hizmetlerinde kamusal desteğin olmaması ya da az olmasıdır. Hala çözülememiş bir sorun da meslek dışı kişilerin ağız diş sağlığı hizmeti sunmalarıdır. Genelde tüm dişhekimlerini bir araya getirememek gibi bir sorunumuz vardı. Ancak son dönemde yaptığımız çalışmalarla katılımcı bir oda haline geldik. Dişhekimi arkadaşlarımız artık odamızı daha fazla ziyaret ediyor, fikir üretiyorlar. Biz de bu fikirleri rapor haline getirip merkez yönetime sunuyoruz. Birlikte çalışmanın keyfini çıkarıyoruz.


 


Halkımızın ağız ve diş sağlığı konusunda yeterli bilince sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Yeterli bilince sahip olmadığını düşünüyorsanız bu bilincin oluşturulması için neler yapılmalı? Bu sorunda dişhekimlerinin sorumluluğu hangi düzeyde?


Halkımızın ağız ve diş sağlığı konusunda yeterli bilince sahip olduğunu düşünmüyorum. Eğer yeterli bilince sahip olsalardı biz hala sahte dişhekimleriyle uğraşıyor olmazdık ve oraya yatırdığımız mesaiyi farklı alanlarda kullanırdık. Okullardaki eğitim sürecinde ağız ve diş sağlığı eğitimi verme projemize daha çok vakit ayırabilirdik. Ne mutlu ki Türk Diş Hekimleri Birliği böylesi bir çalışmayı gündeme getirdi. Bilincin oluşturulması okullardan başlanmalı. Bu dönemde Türk Dişhekimleri Birliği’nin Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte hayata geçirmek istediği ‘Ağız Diş Sağlığını Geliştiren Okullar Projesi’ çok önemli bir projedir. Hükümetin bu konuda üzerine düşeni yapacağını umuyoruz.


 


Türkiye’de son yıllarda artan kongre ve sempozyumları genel olarak değerlendirebilir misiniz? Ülkemizde gerçek anlamda uluslar arası boyutta bir kongre ve sempozyum yapılamamasının nedeni nedir?


Ne yazık ki ülkemizde dişhekimliği alanında ‘Kongre Enflasyonu’ yaşanmaktadır. Bu süreç de tıkanmak üzeredir. Her fakülte, her dernek, her dergi kongre yapmak istemektedir. Bu durum, konuşmacı ve katılımcılarda seçme konusu sıkıntı yaratmaktadır. Uluslar arası boyutta kongre düzenleme konusunda TDB’nin önemli oranda görev üstlendiğini düşünüyorum.  


 


Ülkemizde kanayan bir yara konumundaki sahte dişhekimliği konusunda yeterince çalışma yapılıyor mu? Odanızın sahte dişhekimlerine yönelik çalışmaları var mı?


Bilindiği gibi sahte diş hekimleriyle mücadelede asıl çalışmayı yapma yetkisi İl Sağlık Müdürlüklerinde. Bizler dişhekimliği odaları olarak bize gelen şikâyetleri İl Sağlık Müdürlüklerine bildirmekte, gerektiğinde de bilirkişi olarak müdürlükle birlikte hareket etmekteyiz. Sakarya’da İl Sağlık Müdürlüğü’yle oldukça koordineli çalışmaktayız.


 


Dişhekimlerimizin genel olarak AB’ye uyum konusunda eksikleri olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu eksikliğin giderilmesinde kimlere ne tür görevler düşüyor?


Dişhekimlerimizin ve ülkemizde dişhekimliğinin AB üyesi ülkelerden eksiği yoktur. Mevzuat konusunda uyum söz konusudur. Bunun ilk adımı diploma denkliğidir. Bunun için YÖK ve dişhekimliği fakülteleri gerekli düzenlemeleri yapmaktadırlar. Ayrıca TDB de Sağlık Bakanlığı nezdinde konuyla ilgili çalışmalara katılmaktadır.


 


Odanızın geleceğe ilişkin projeleri varsa kısaca bunlardan bahseder misiniz?


Ağız Diş Sağlığı’nı Geliştiren Okullar Projesi’nde ya da topluma yönelik yaptığımız eğitimlerde eğitim verecek gönüllü dişhekimlerinin ‘Eğitmen Dişhekimi’ olarak eğitimlerini yapmayı düşünüyoruz. Sürekli Dişhekimliği Eğitimleri kapsamında Odamız bölgesinde bilimsel etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement