Oda Başkanları: “Kamu özel muayenehanelerden de hizmet almalıdır”

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanlar Konseyi, 09.01.2008 tarihinde olağanüstü gündemle Ankara’da toplandı. Toplantıda, 5510 sayılı yasa, kamunun başta muayenehaneler olmak üzere serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet satın alması ve 2008 yılı asgari ücret tarifesi ele alındı. Türkiye genelindeki Dişhekimleri Odaları Başkan ve yöneticilerinin TDB Merkez Yönetim Kurulu koordinasyonunda katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan TDB Genel Başkanı…
Oda Başkanları: “Kamu özel muayenehanelerden de hizmet almalıdır” Oda Başkanları: “Kamu özel muayenehanelerden de hizmet almalıdır”
Oda Başkanları: “Kamu özel muayenehanelerden de hizmet almalıdır”

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanlar Konseyi, 09.01.2008 tarihinde olağanüstü gündemle Ankara’da toplandı. Toplantıda, 5510 sayılı yasa, kamunun başta muayenehaneler olmak üzere serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet satın alması ve 2008 yılı asgari ücret tarifesi ele alındı.


Türkiye genelindeki Dişhekimleri Odaları Başkan ve yöneticilerinin TDB Merkez Yönetim Kurulu koordinasyonunda katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan TDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım, kamunun muayenehanelerden de hizmet satın alması yönündeki taleplerinden vazgeçmediklerini, muayenehaneleri dışlayarak yalnızca hastane, poliklinik ve merkezlerden hizmet satın alınmasının kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguladı.


Celal Korkut Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, muayenehanelerden hizmet satın alınmamasının gerekçesi olarak, 20.000 dişhekiminin kontrolünü sağlayamayacaklarını ifade ediyorlar. Biz de kendilerine Türkiye genelindeki 24.000 eczanenin yaptığı binlerce kalem işlemi kontrol edebildiklerini hatırlatarak günümüz teknolojik olanakları ile etkin bir provizyon sistemi kurulmasının mümkün olduğunu belirttik. Muayenehanelerden hizmet satın alınmamasının ikinci gerekçesi olarak, halkın ağız ve diş sağlığına yönelik herhangi bir talebi olmadığını, muayenehanelerin sistem içerisine alınmasının yeni talep yaratacağını dolayısı ile bütçeye aşırı bir yük getireceğini dile getiriyorlar”


Oda başkan ve yöneticileri de, dişhekimlerinin milyarlarca lira yatırım yaparak açtıkları muayenelerinde boş oturmalarının, ekonomik ve insani açıdan kabul edilemez olduğunu, son yıllarda giderek artan bir şekilde dişhekimlerinin, iş yerlerinde ya boş oturmakta ya da muayenehanelerini kapatıp, başka geçim alanları bulmaya çalıştıklarını, vatandaşın ise dişsiz olduğunu, ağız ve diş sağlığı hizmeti alamadıklarını bu nedenle, kamunun muayenehanelerden hizmet almasının mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ettiler.


Kamunun dişhekimliği hizmetleri dışında, diğer bütün sağlık hizmetlerini özelden satın alması, dişhekimliği hizmetlerinin sistem içine alınmamasının nedeni olarak “kontrol edemeyiz” söylemlerinin inandırıcılıktan ve samimiyetten uzak olduğu gibi dişhekimlerini rencide ettiği de ifade edildi.


Toplantıda Sağlık Bakanlığı’nın Asgari Ücret Tarifesi’ni fiyatları yüksek bulduğu gerekçesi ile onaylamaması ve TDB’den tarifedeki fiyatları SUT(BUT) ile eşleştirmesini istemesi konusu da tartışıldı.


Sonuç olarak, 2008 Yılı Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan fiyatların gerçekçi olduğu, bu fiyatların hizmetin niteliği ve hekimin emeğini koruyan maliyet analizi çalışmaları sonucunda ortaya çıkan rakamlar olduğu, SUT (BUT) fiyatlarının gerçekçi olmadığı; serbest çalışan dişhekimlerinin SUT fiyatları ile tıbbi kurallara uygun dişhekimliği hizmeti veremeyecekleri ifade edildi. Sağlık Bakanlığı’nın listeyi bu hali ile onaylanmasının istendiği belirtildi.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement