POS makinesi kullanımı için bankalarla yapılan görüşmeler sonuçlandı

TDB’nin POS makinası kullanımı ile ilgili açıklaması:      Bilindiği gibi Maliye Bakanlığı’nın 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 379 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile meslektaşlarımıza 01 Haziran 2008 tarihinden itibaren POS makinesi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
POS makinesi kullanımı için bankalarla yapılan görüşmeler sonuçlandı POS makinesi kullanımı için bankalarla yapılan görüşmeler sonuçlandı
POS makinesi kullanımı için bankalarla yapılan görüşmeler sonuçlandı

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığı’nın 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 379 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile meslektaşlarımıza 01 Haziran 2008 tarihinden itibaren POS makinesi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.


 


Birliğimizce; POS makinesi zorunluluğu getiren ve uyulmaması durumunda ceza öngören düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açılmıştır.


 


 Açılan davada Danıştay Dördüncü Dairesi, 17.04.2008 tarih ve 2008/429 esas numaralı kararı ile yürütmenin durdurulması yönündeki istemimizin, davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine karar vermiştir.


 


Ancak dava sonuçlanıncaya kadar yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı meslektaşlarımızın uygun koşullarda POS makinesine sahip olabilmeleri için de ülke çapında yaygın şube ağına sahip dört banka ile yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.


 


Yapılan görüşmelerde, belirlenen şartların günün koşullarına göre tek taraflı olarak değiştirilebileceği de bankalarca ifade edilmektedir. Meslektaşlarımız bu bankalardan herhangi biriyle anlaşma yapabileceklerdir.


 


 Bankalarla yapılan görüşme sonuçları için tıklayınız…

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement