Sağlık Çalışanları 14 Şubat’ta Mahkeme Önünde Toplanacak

Türk Dişhekimleri Birliği, çeşitli sivil örgütlerin katılımı ile 663 Sayılı KHK’nin iptali istemi hakkında düzenlediği basın toplantısında 14 Şubat’ta Anayasa Mahkemesi’nin önünde toplanacaklarını bildirdi.
Sağlık Çalışanları 14 Şubat’ta Mahkeme Önünde Toplanacak Sağlık Çalışanları 14 Şubat’ta Mahkeme Önünde Toplanacak
Sağlık Çalışanları 14 Şubat’ta Mahkeme Önünde Toplanacak

Anayasa Mahkemesi, yarın 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yi (KHK) görüşüyor. Türk Dişhekimleri Birliği ise; Türk Tabipleri Birliği,  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sağlık Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği yönetimi ve üyelerinin katılımı ile aynı saatlerde Mahkeme önünde olacak. Tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren 663 Sayılı KHK’nın iptali için toplanacak.

Basın açıklamasının yapıldığı 11 Şubat’ta, katılımcı sivil toplum kuruluşları tarafından şu ifadelere yer verildi: “663 sayılı KHK ile sadece Sağlık Bakanlığı değil, bütün sağlık ortamı yeniden şekillendirildi. Sağlığın piyasa koşullarına terk edilerek ticarileşmesi, çalışanların da iş ve işyeri güvencesinin ortadan kaldırılması, ücret güvencesinin yok edilmesi, esnek-kuralsız çalıştırılması düzenlendi. 14 Şubat 2013 günü Anayasa Mahkemesi bu KHK ile ilgili iptal davasını görüşüyor. Sağlığı piyasalaştıran, hak olmaktan çıkaran, çalışanların güvencesi başta olmak üzere kazanılmış tüm haklarını elinden alan her uygulamaya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren emek ve meslek örgütleri ve sağlık çalışanları olarak 663 sayılı KHK’ya karşı, çıktığı günden bu yana mücadele ediyoruz. AKP’nin bir gece yarısı operasyonu ile yangından mal kaçırırcasına TBMM’ni devre dışı bırakarak çıkardığı 663 sayılı KHK’nın bütün hükümleriyle iptal edilmesini bekliyoruz. Gözümüz-kulağımız Anayasa Mahkemesi’nde. 14 Şubat Perşembe günü Mahkeme’nin önünde olacağız. O gün, Türkiye’nin tüm illerindeki sağlık çalışanlarının da gözü-kulağı halkın sağlık hakkı ve özlük haklarımız için Anayasa Mahkemesi’nde olacak. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Advertisement

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement