Sağlık Çalışanlarından “14 Mart’a 14 Acil Talep”

Mersin Sağlık Hakkı Meclisi, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na ilettiği "14 Mart’a 14 Acil Talep" isteklerinin yanıtlanmasını istedi. Kırıcı, tüm sağlık çalışanları olarak Bakan Müezzinoğlu’ndan acilen iyileştirici düzenlemeler beklediklerini söyledi.
Sağlık Çalışanlarından "14 Mart'a 14 Acil Talep" Sağlık Çalışanlarından "14 Mart'a 14 Acil Talep"
Sağlık Çalışanlarından "14 Mart'a 14 Acil Talep"

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Kırıcı, TTB’nin Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’na sunduğu "14 Mart’a 14 Acil Talep" başlıklı raporunu açıkladı. Kırıcı, Mersin Sağlık Hakkı Meclisi adına Tabip Odası’nda yaptığı açıklamada, yeni Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’nun taleplerine acilen yanıt vermesini istedi. "14 Mart’a 14 Acil Talep" başlığı altında yer alan taleplerin Diş Hekimleri Odası ile Eczacılar Odası’nın da içinde bulunduğu tüm sağlık çalışanlarının taleplerini içerdiğini belirten Kırıcı; hekim, hemşire, taşeron olmak istemeyen sağlık çalışanıyla diş hekimi, eczacı, laboratuvar teknisyeni, radyoloji teknisyeniyle tüm sağlık çalışanları olarak Bakan Müezzinoğlu’ndan acilen iyileştirici düzenlemeler beklediklerini söyledi. "2013 başında Türkiye’de hekimi, hemşiresi, taşeron çalışanı, diş hekimi, eczacısı, laboratuvar teknisyeni, radyoloji çalışanı, tekmil sağlık çalışanları olarak bıkkın, yorgun, mutsuz, tükenmiş, kırgın, örselenmiş durumdayız" diyen Kırıcı, şöyle devam etti: "Kısacası bir önceki Sağlık Bakanı gitti ama arkasında bir sağlık çalışanı enkazı bıraktı. Moralsiz, haksızlığa uğramış, yıpranmış, özlük hakları iyileştirileceğine her geçen gün tırpanlanan, en fazla taşeronun çalıştırıldığı ve hepimizin taşeronlaştırılmasının, güvencesizleştirilmesinin hedeflendiği bir süreçteyiz. Somut beklentimiz var, o nedenle gözümüz kulağımız Sayın Dr. Müezzinoğlu’nda."

Tüm sağlık çalışanları somut iyileştirmeler ve takvim beklerken Bakan Müezzinoğlu’nun en öncelikli somut icraat olarak sadece "küstürülmüş öğretim üyelerinin geri kazanılması"ndan bahsetmesinin kabul edilemez olduğunu savunan Kırıcı, "Sağlık Bakanı’nın sorumluluğu, ayın sonunu getiremeyen, kredi kartı borcuyla evini döndüren, haciz-icra gelen bütün sağlık çalışanlarınadır. Yeni Bakan’ın işi hem çok zordur hem de çok kolaydır. Zor, çünkü sadece küstürülmüş hocalarla sınırlı ifadeleri ve hala bütün sağlık çalışanlarını kapsayan somut bir iyileştirmeden bahsetmemesi nedeniyle çok endişeli, çok tedirginiz. Beklentimiz, sabrımız tükeniyor. Kolay, çünkü taleplerimiz çok makul, bütünüyle gerçekleştirilebilir; hele de tek parti iktidarında, hele de diğer partiler de taleplerimizi destekliyorken. Yani tek engel, olursa kendileri olacak. Bizlerin lehine bir şey yapmak istememeleri olacak. Bizler sağlıkçıyız, işimizi en iyi şekilde, insanca çalışma koşullarında yapmak, güvenceli bir gelecek istiyoruz, hakkımızı istiyoruz." diye konuştu.

Kırıcı, daha sonra "14 Mart’a 14 Acil Talep" başlığı altında sağlık çalışanlarının taleplerini sıraladı. Taleplerden bazıları şöyle: "Emekli sağlık çalışanı ücretleri acilen iki katına çıkarılmalıdır. Sağlık çalışanları arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, işimizi değersizleştiren ve hastaları ‘puan’a dönüştüren mevcut ‘performansa göre ücretlendirme’ sisteminden ivedi olarak vazgeçilmelidir. Sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile sağlık ortamlarının şiddetten arındırılması için TTB tarafından hazırlanan öneri doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişiklik yapılmalıdır. Hekimleri ve sağlık çalışanlarını kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düşürücü tutum ve söylemlere son verilmeli, Alo 184 Sabim Hattı’nın faaliyetleri öncelikle durdurulmalıdır. Hastalara yeterli süreyi ayırabilmeye ilişkin mesleki tanımlama düzenlemeleri yapılmalı, kamuda ve özel sektörde hastalara 20 dakikadan daha kısa süre içerisinde hekim randevusu verilmemelidir. Birinci basamakta çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliklerine son verilmeli; ASM, TSM, kurum hekimlikleri, SHÇEK’te çalışanların tamamı iş güvencesine kavuşturulmalıdır. Mesleki, kişisel ve ailevi yaşamı olumsuz etkileyen mecburi hizmet ve geçici görevlendirmeler başta olmak üzere çalışma yaşamındaki anti demokratik uygulamalar kaldırılmalıdır. Sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran, eşit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetinin önündeki öncelikli engel olan sağlıktaki bütün katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır."

Advertisement

Kaynak: İHA

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement