Sağlık Meslek Örgütlerinden Geniş Kapsamlı Buluşma

Sağlık emek meslek örgütleri 14 Haziran’da online olarak gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile sağlık çalışanları ve halk sağlığı açısından yaşanan sorunları dile getirdi. Hekimlerin özlük haklarını düzenleyen kanun teklifini de değerlendiren meslek örgütleri, 15 Haziran’da hekimleri g(ö)reve çağırdı.
Sağlık Meslek Örgütlerinden Geniş Kapsamlı Buluşma Sağlık Meslek Örgütlerinden Geniş Kapsamlı Buluşma
Sağlık Meslek Örgütlerinden Geniş Kapsamlı Buluşma

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ev sahipliğinde, 14 Haziran’da gerçekleştirilen online basın toplantısına Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Hekim Sen, Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED), Türk Dişhekimleri Birliği, Genel Sağlık-İş Sendikası, Tabip-Sen’in yetkilileri katıldı.

Sağlık çalışanları ve halk sağlığı açısından yaşanan sorunlara dikkat çekilen toplantıda, TBMM’ye sunulun ve hekimlerin özlük haklarını düzenleyen 14 maddelik kanun teklifi hakkında görüşler paylaşıldı.

Sağlığın bir kamu hizmeti olduğu, herkese eşit ve adil şekilde sunulması gerektiğinin altı çizilirken haklarını arayan hekimlerin sadece maaş kavgası verdiğine dair bir algı çalışması yapıldığına işaret edildi. Özellikle cerrahi işlemleri yapacak hekimlerin yanlış maaş politikaları nedeniyle özele geçtiği ve hastaların kamuda bu hizmetleri alamadığına dikkat çekildi.

Advertisement

Sağlık Meslek Örgütlerinden Geniş Kapsamlı Buluşma“Performans Dayatması Olmadan Hizmet Vermek İstiyoruz”

Sırayla söz alan meslek örgütü temsilcilerinden Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED) Başkanı Necat Dilaver, “Bu kadar farklı branştan hekimin bir araya gelmesi halkın sağlık hakkı içindir” diyerek konuşmasına başladı. Diş Hekimi Dilaver sözlerini “Halk, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti için hekimin yanında olmalıdır. 2021 yılında tüm siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanımızın onayladığı, Hekimlerin Özlük Hakkı olarak anılan ama tüm iradeye rağmen meclisten geçmeyen düzenlemenin çok daha iyisini beklerken, maalesef daha kötüsü ile karşı karşıyayız. Meclisimize buradan sesleniyoruz. Aralık ayındaki düzenlemenin daha iyisini yapmak elinizde. Genel kuruldaki tasarıyı, Aralık ayındaki tasarının üzerine çıkarın. Biz kamu diş hekimleri olarak gücümüz yettiğince devletimiz ve halkımızın hizmetinde olacağız. En çok yıpranan en erken ölen meslek gruplarından birindeyiz. Biz performans dayatması olmadan sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Dört el kuralı ile çalışmak, hastalarımıza yeterli ve nitelikli zaman ayırmak istiyoruz” diyerek sürdürdü.

Taleplerini sıralayan KADHED Başkanı, “Bilimsel gelişmeleri takip edebilecek maddi manevi güç; silahla girilemeyen klinikler istiyoruz. Yıpranan hekimlerin erken ölümlerinin araştırılması ve sağlıklı emekli olabilmek istiyoruz. Diş hekimliği öğrencilerinin hasta bakmaya başladığı an SGK’lı olmasını, tüm kamu diş hekimleri için tek kalem ve emekliliğe yansıyan maaş istiyoruz” dedi.

Sağlık Meslek Örgütlerinden Geniş Kapsamlı Buluşma“Bu Bir Çığlıktır”

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanı Tarık İşmen ise açıklamalarına bu birlikteliği çok önemsiyoruz, sağlık emekçileri bizlere layık görülen bu ortamda, ilk defa bu kadar yekvücut oldu” diyerek başladı.

Diş Hekimi İşmen, “Bizim tüm taleplerimizin halk sağlığı için olduğunun öncelikle bilinmesini istiyorum. Bizim sorunlarımızın başında, kamudaki arkadaşlarımızın yaşadıkları ve içinden çıkılmaz sorun yumağı gelmektedir. Tüm kamu çalışanı arkadaşlarım ciddi sıkıntılar içerisinde. Elbette ücretlerine ve emekliliklerine yansımayan girdileri var. Yaşadıkları süreç içerisinde randevu sıklıkları, sağlıklı hasta muayenesi yapamamaları bizim için önemli. ADSM’lerde uygulanan mobing ve kamudan kaçış bizler için önemli. Tüm bunları çözüme kavuşturmak için yapabilecekler varken yapılmıyor. Diğer konuşmacılar Aralık ayından, Mart ayından beri oyalanıyoruz diye ifade ettiler ama biz pandemiden beri oyalandığımızı düşünüyoruz. Pandemide söylenen hekimlerin hakkı ödenemez sloganı, ne yazık ki gerçeğe dönüştürüldü ve sağlık çalışanlarının hakları ödenmez hale getirildi. Bu ülkenin bir takım kaynakları, başka alanlara akıtılabiliyor. Biz hakkımız olanı talep ediyoruz, bu bir çığlıktır. Bunun sağlanması, ülkeyi yönetenler için tercih meselesidir. Bu tercih, yanlış yönde kullanılıyor” dedi.

Özelde çalışan diş hekimlerinin sorunlarına da değinen TDB Başkanı İşmen, “ çalışıp emekli olan arkadaşlarımızın maaşlarındaki iyileştirmelerin acilen yapılması gerekiyor. Bunların mutlaka, kamudan emekli olan meslektaşlarıyla bir yerde eşitlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vakıf ve kamu üniversitelerinde çalışan meslektaşlarımın özlük haklarının da düzenlenmesini talep ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Farklı branşlardan sağlık meslek örgütlerinin buluştuğu, geniş kapsamlı buluşma, 15 Haziran’da hekimleri g(ö)reve çağırarak ile son buldu. Meslek örgütlerinin ve sendikaların geniş katılımı ile 15 Haziran 2022’de sağlık kurumlarında grev yapılacak.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement