Sağlık Turizminde İlk AR-GE Başvurusu Yapıldı

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME), sağlık turizminin ilk AR-GE başvurusunu gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu girişim ile Türk sağlık sektörünün dönüşümü yakalaması ve çağa ayak uydurması hedefleniyor.
Sağlık Turizminde  İlk AR-GE Başvurusu Yapıldı Sağlık Turizminde  İlk AR-GE Başvurusu Yapıldı
Sağlık Turizminde İlk AR-GE Başvurusu Yapıldı

Sağlık sektörü, eskisinden daha farklı daha yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyuyor. Sağlık sektörünü bünyesinde barındıran ekosistemin etkin ve inovasyona uygun bir hale getirilmesi için hedeflenen ürün ve hizmetlerde disiplinler arası çalışılması zorunluluk haline geldi. İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) sağlık turizminin ilk AR-GE başvurusunu gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu girişim ile Türk sağlık sektörünün dönüşümü yakalaması ve çağa ayak uydurması hedefleniyor.

Başvurunun ardından kurulacak olan AR-GE merkezi ile idari alanda hastane özelinde hastaya verilen hizmetlerin etkinliği ve kalitesinin artırılması hedeflenirken diğer yandan bu alanda sorunların belirlenip kısa süre içerisinde çözümün üretilmesi hedefleniyor. Tıbbı AR-GE çalışmaları ile doğrudan teşhis ve tedaviye yönelik yapılan araştırmaların doğrudan kliniklere yansıtılması amaçlanıyor.
{reklam}
Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından kurulacak olan AR-GE merkezleri ile

  • Sağlık turizminde dijital reklam mecralarının kullanılmasına,
  • Yurtdışındaki hedef Pazar analizlerinin bilimsel temelli yapılmasına,
  • Pazar araştırma ve hedef coğrafyalarda talep edilen sağlık hizmetlerinin branş, maliyet ve süreçlerinin tespitine,
  • Tedavi proseslerinin ve tıbbi uygulamaların malpraktise uygun biçimde hazırlanmasına,
  • Sağlık hizmeti ve tedavi uygulama biçiminde denklik sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik verinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

AR-GE merkezleri ile sağlık turizminin en önemli gelir kapılarından biri olan uluslararası sigorta şirketlerinin Türkiye’de karşıladığı tedavi ve miktarlarının tespit edilerek provizyon, epikriz, proterma süreçlerine yönelik bir Türkiye yazılımı geliştirilmesi ve hastane ile acentelerimizin somut bilgi ve çözüm elde etmesine ön ayak olmanın önü açılmış olacak.

Advertisement

Aynı zamanda kişisel verilerin korunması çerçevesinde verinin depolanması verinin işlenmesi ve verinin tedavi süreçleri açısından efektif hale getirilerek sağlık turistinin ve zaman planının doğru şekilde planlanacağı bir sistem kurulması amaçlanıyor.

İGEME CEO’su Murat Işık konu hakkında “Sağlık sektöründe inovasyon çalışmalarına hız kazandırmak adına Türkiye’nin ilk sağlık AR-GE merkezi başvurusunu gerçekleştirdik. Merkezimizin gerekli izinleri alıp kurulmasının ardından Türk sağlık turizmi hakkettiği konuma bir adım daha yaklaşmış olacak. Amacımız bu başvurunun herkese örnek olması ve ilerleyen dönemlerde bu tarz yenilikçi girişimlerin tüm ülkeye yayılması.’’ ifadeleriyle görüşlerini dile getirdi.

Haber: Elvan Genç (VYG)

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement