Sağlıkçılar ’Tam Gün’ e karşı yürüdü

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Devrimci Sağlık-İş’in’in ortak kararıyla tam gün yasa tasarısına karşı düzenlenen eylem kapsamında, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi’nde yürüyüş yapıldı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın da katıldığı eylemde, hastanenin Temel Tıp Bilimleri Bölümü önünde toplanan sağlık çalışanları, çeşitli sloganlar attı.
Sağlıkçılar ’Tam Gün’ e karşı yürüdü Sağlıkçılar ’Tam Gün’ e karşı yürüdü
Sağlıkçılar ’Tam Gün’ e karşı yürüdü

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Devrimci Sağlık-İş’in’in ortak kararıyla tam gün yasa tasarısına karşı düzenlenen eylem kapsamında, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi’nde yürüyüş yapıldı.


 


İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın da katıldığı eylemde, hastanenin Temel Tıp Bilimleri Bölümü önünde toplanan sağlık çalışanları, çeşitli sloganlar attı. Ardından yürüyüşe geçerek hastanenin ön kapısına gelen ve slogan atmayı sürdüren grup adına SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli bir basın açıklaması yaptı.

Tam gün yasa tasarısının sağlık çalışanlarının ücretlerine yönelik bir düzenleme içermediğini, hastaları hekimlere karşı kışkırttığını savunan Beydilli, ”Tasarı, sağlık çalışanlarını geçinebilmek için 7 gün 24 saat çalışmaya zorlayarak hasta güvenliğini tehlikeye atıyor. Hekimleri, daha fazla muayene, daha fazla tetkik, daha fazla ameliyat yapmaya yönlendiriyor, üniversite ve eğitim hastanelerinde eğitimin kalitesini daha da düşürüyor” diye konuştu.

”Tam gün yasa tasarısını da içeren sağlıkta dönüşüm programının temel hedefi, sağlığın ticarileştirilmesidir, özelleştirilmesidir” görüşünü savunan Beydilli, hızla artan sağlık harcamalarını karşılamanın yolunun vatandaşın cebi olarak görüldüğünü söyledi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Ali Çerkezoğlu da ”Hekimleri, sağlık çalışanlarını yarıştırarak, daha çok muayene, daha çok ameliyat üzerine sistemi kurarsanız, bilin ki bu halka iyilik yapmazsınız” dedi. Çerkezoğlu, tasarı geri çekilene kadar Türkiye’nin her yerinde eylemlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Diğer eylemler         
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki eylemde konuşan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Dr. Ayşen Gürbüz, tasarıda öngörülen düzenlemeleri eleştirdi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup adına da SES temsilcisi Dr. Naciye Erdoğan, düzenlemenin, sağlık emekçilerinin gelirini ve iş gücünü yükseltmeye yönelik bir çalışma olmadığını savundu.

Koşuyolu Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları Tam Gün Yasa Tasarısı’nı protesto etti.


 


Kaynak: ntvmsnbc.com

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement