Sağlıkçılar Meclisi, Özelleştirme ve KHB’ye Karşı Toplandı

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi, Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı oluşturmak amacıyla 5 Ocak’ta toplandı. Toplantıya 12 sağlık meslek örgütünün yanı sıra 32 ilden çok sayıda hekim katıldı.
Sağlıkçılar Meclisi, Özelleştirme ve KHB’ye Karşı Toplandı Sağlıkçılar Meclisi, Özelleştirme ve KHB’ye Karşı Toplandı
Sağlıkçılar Meclisi, Özelleştirme ve KHB’ye Karşı Toplandı

Meclis; Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Devrimci Sağlık İş, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Türk Ebeler Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası’nı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda bir araya getirdi.

Yaklaşık 300 katılımın olduğu belirtilen toplantının gündemini 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Kamu Hastane Birlikleri (KHB) oluşturdu. Toplantıda, Kasım ayında CEO’ların atanmasıyla birlikte faaliyete başlayan Kamu Hastane Birlikleri ve TBMM Komisyonları’nda 8 Ocak’ta görüşülmeye başlanan Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Kanun Tasarısı görüşüldü.

KHB’ye Karşı Mücadele Programı oluşturma toplantısında TDB adına Başkanvekili Dr. Serdar Sütcü ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faik Serhat Özsoy, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Ali Rıza İlker Cebeci, Genel Sekreter Helin Aras Tek ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yandımata; Bursa Dişhekimleri Odası Başkanı Emel Eroğlu, Genel Sekreter Mehmet Aydın ve diş hekimi Dr. Metin Bozkurt ile Gaziantep Dişhekimleri Odası Başkanı Hasan Karabay’ın katıldı.

Advertisement

‘Bir An Önce Birleşik Mücadele Programı Oluşturulmalı’

Toplantıda, konuşmaların ardından katılımcılar KHB’nin kurulması ile illerinde karşı karşıya kaldıkları sorunları paylaştı. KHB ve bağlı hastanelere CEO’ların atanmasıyla sağlık meslek çalışanlarını endişelendiren dönemin başladığı belirtilen konuşmalarda, hükümetin sağlık politikalarına karşı birlik ve mücadele çağrısı yapıldı. Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplantısında söz alan sağlık çalışanlarının dile getirdikleri maddeler şunlardı: KHB ve Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Kanun Tasarısı’na karşı bir an önce Birleşik Mücadele Programı’nın oluşturulması; tüm sağlık çalışanlarının birlikte mücadelesi için çaba gösterilmesi; bu amaçla illerde Sağlıkçılar Meclisleri ve Sağlık Hakkı Meclisleri’nin kurulması, var olanların güçlendirilmesi, KHB ve CEO’ların icraatlarının yakından takip edilmesi; KHB ile birlikte baskı, sürgün, geçici görevlendirme, vb. uygulamalara karşı işyeri örgütlenmelerinin ve birimlerdeki mücadelelerin güçlendirilmesi; sağlık çalışanları ile toplumun bilgilendirilmesi için çalışma yürütülmesi, performansa dayalı döner sermaye uygulamasının kaldırılması ücretlerin tamamının emekliliğe yansıtılması ve katılım paylarının kaldırılması için mücadele yürütülmesi gerekliliği.

‘Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Küresel Direniş’

Katılımcılar ayrıca, topluma yönelik bilgilendirme çalışmaları için hastane bahçelerinde çadırlar kurulması, standlar açılması; Bölge Sağlıkçılar Meclisleri toplantılarının düzenlenmesi, Kamu Özel Ortaklığı Kanun Tasarısı’nın Meclis Komisyonları’ndaki sürecinin takibi ve eğer getirilecek olursa TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceği günde ülke çapındaki kamu hastanelerinde eylem düzenlenmesi, KHB’nin kurulmasını düzenleyen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali için açılan davanın takibi ve Anayasa Mahkemesi’nde görüşüleceği günde ülke çapında bütün sağlık kurumlarında eylem düzenlenmesi, 14 Mart Sağlık Haftası kapsamında, Avrupa’daki sağlık çalışanlarının kıta çapında düzenleyeceği eylemlerle de koordine ederek (Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Küresel Direniş), ülke çapında bütün sağlık kurumlarında eylem düzenlenmesi önerilerinde bulundular.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement