Sigorta Yaptırmayan Hekime 5 Bin TL Ceza

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da; hekimlerin, diş hekimlerinin ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların malpraktisin meydana gelmesi durumunda kendilerinden talep edilecek zarar ve kurumlarından yapılacak rüculara karşı mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırmaları şart koşuluyor.
Sigorta Yaptırmayan Hekime 5 Bin TL Ceza Sigorta Yaptırmayan Hekime 5 Bin TL Ceza
Sigorta Yaptırmayan Hekime 5 Bin TL Ceza

Bilindiği üzere, kamu ve özel kuruluşlarda çalışan hekimlerin, 2010 yılında çıkarılan ve 2011’de değişiklik yapılan Kanun ile “tıbbi kötü uygulamaya karşı zorunlu mali sorumluluk sigortası” yaptırmaları zorunlu hale getirildi.

Malpraktis sigortası yaptırmayan yahut her sene sigorta poliçesini yenilemeyen hekimlere, kanunda belirtilen maddeler uyarınca cezalar uygulanıyor.

Tıbbi uygulamalarında sorumluluklarını yeterince yerine getirmeyen hekimlere mülki idare amirleri tarafından verilen 5 bin TL ceza, Kanunda yer alan Ek Madde 12’de; “Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.” şeklinde belirtiliyor.

Advertisement

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da; hekimlerin, diş hekimlerinin ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların malpraktisin meydana gelmesi durumunda kendilerinden talep edilecek zarar ve kurumlarından yapılacak rüculara karşı mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırmaları şart koşuluyor.

Hekimlerin, diş hekimlerinin ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların,
– kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmaları halinde sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından;
– özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmaları halinde sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından;
– mesleklerini serbest olarak icra edenler ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından ‘Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın yaptırılması gerekiyor.

Poliçelerin her yıl yenilenmesi gerektiği sigorta kapsamında prim miktarları, Kanun’da açıklık getirilen risk gruplarına göre dağıtılıyor.

Risk gruplarında ve teminat ücretlerinde değişiklik yapıldı

Kanunda geçen önemli bir detay daha var. Risk Grupları Tablosu’nda ‘Pedodonti’ olarak belirtilen uzmanlık dalı ‘Çocuk Diş Hekimliği’ olarak değiştirildi. Ayrıca, tabloya 2. Risk Grubu’nda yer almak üzere “Restoratif Diş Tedavisi” ve “Ağız Diş ve Çene Radyolojisi” uzmanlık dalları eklendi.

Bahsi geçen Kanunun Tarife bölümünde yer alan ilk maddede; “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.” ibaresi bulunuyor. Burada, daha önceden azami teminat tutarının 300.000 TL’den 400.000 TL’ye çıkarıldığının altının çizilmesi gerekiyor.Sigorta Yaptırmayan Hekime 5 Bin TL CezaZorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçenize
bir yıllık dergi aboneliği hediye


Vestiyer Yayın Grubu ile Zer Sigorta arasında çok özel bir işbirliği yapıldı.

Bu sayede “Hekim Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası”nı ANADOLU SİGORTA güvencesiyle Zer Sigorta’dan yaptıran dişhekimleri, en iyi dört diş hekimliği dergisinden dilediğine bir yıllık ücretsiz abone oluyor:

– Dişhekimliği Dergisi
– Estetik&İmplant
– Dental Labor
– Roots

DETAYLAR İÇİN BU LİNKİ İZLEYEBİLİRSİNİZ
 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement