Sigortalılara dişhekimi müjdesi!

Sigortalılar artık ağız ve diş tedavisinde serbest dişhekimliklerinden hizmet alabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki sigortalılar, teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla ağustos veya eylül ayından itibaren ağız ve diş tedavisinde serbest dişhekimliklerinden hizmet alabilecek. SGK Başkan Vekili Fatih Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT), ağız ve diş tedavisinde serbest dişhekimlikleri ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alınması konusunda bir takım düzenlemeler bulunduğunu anımsattı.
Sigortalılara dişhekimi müjdesi! Sigortalılara dişhekimi müjdesi!
Sigortalılara dişhekimi müjdesi!

Sigortalılar artık ağız ve diş tedavisinde serbest dişhekimliklerinden hizmet alabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki sigortalılar, teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla ağustos veya eylül ayından itibaren ağız ve diş tedavisinde serbest dişhekimliklerinden hizmet alabilecek.


 


SGK Başkan Vekili Fatih Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT), ağız ve diş tedavisinde serbest dişhekimlikleri ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alınması konusunda bir takım düzenlemeler bulunduğunu anımsattı.


 


Türk Dişhekimleri Birliğinin bu düzenlemelerle ilgili olarak Danıştay 10. Dairesi’nde bir dava açtığını ifade eden Acar, dairenin, 2008 yılı SUT’unda yer alan ”serbest dişhekimliklerindeki tedavi bedelinin ekte belirtilen bedellerden yapılmasının” yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini belirtti.


 


Acar, karar sonrasında SUT ekindeki listenin mi, yoksa Türk Dişhekimleri Birliğinin asgari diş tedavi ve muayene ücretine ilişkin tarifesinin mi uygulanacağı konusunda boşluk oluştuğunu, bunun üzerine sevk işlemini durdurmak zorunda kaldıklarını kaydetti. 


-”HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ HAZIR”-


 


Serbest dişhekimlerinden hizmet almaya sıcak baktıklarını vurgulayan Acar, konuya çözüm getirmek amacıyla Türk Dişhekimleri Birliği yöneticileri ve 33 oda başkanıyla bir araya geldiklerini bildirdi. Acar, şöyle konuştu:


 


”Türk Dişhekimleri Birliği bize bir takım öneriler getirdi. MEDULA entegrasyonunun yapılması, hasta takibi, ağız şemasının sisteme işlenmesi, tedavi kalemlerinin belirlenmesi gibi çeşitli önerileri kabul ettik. Hizmet alım sözleşmeleri hazır şu anda. Dişhekimine ödenecek tavan ücretin belirlenmesi gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


 


Teknik olarak dişhekimlerinin muayenehanelerinin MEDULA sistemiyle entegrasyonunun sağlanabilmesi için teknik altyapı çalışmalarının bitirilmesi gerekiyor. Bu çalışmaları arkadaşlarımız teknik düzeyde değerlendirdiler. Ağustos veya Eylül ayında teknik hazırlıklar bittiğinde, artık vatandaşlarımız serbest dişhekimlerine tedavi olabilecek duruma gelebilecekler. Artık vatandaşlarımız ağız ve diş sağlığı tedavileri için devlet hastanelerine gitmek zorunda kalmayacaklar. Bu açılımımıza 33 oda başkanından da son derece olumlu destek geldi. Vatandaşların yanı sıra binlerce dişhekimi bu gelişmeyi bekliyor.”


 


 


-”SEVKSİZ, DOĞRUDAN BAŞVURU” TALEBİ-


 


Alınan bilgiye göre, Türk Dişhekimleri Birliğinin, ağız ve diş tedavisinde serbest dişhekimliklerinden hizmet alınması konusundaki önerileri şöyle:


 


”-Kamu tüm tedavi işlemlerini sunmaya devam etmeli.


 


-Serbest dişhekimlerinden ”tanımlanmış tedavi kalemleri” alınmalı.


 


-Sistemin kamuya maliyetinin belirlenebilmesi açısından puanlama temelinde kota sistemi getirilmeli. Hekimlerin yıllık kotalarının doldurulmasına esas teşkil edecek puanlama sistemi her girişimsel işlemin zorluğu ve süresi göz önüne alınarak yapılmalı.


 


-Sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alan bireyler, serbest çalışan dişhekimlerine sevksiz, doğrudan başvurabilmeli.


 


-Mesleğini serbest icra eden dişhekimi istediği takdirde sistem içerisinde yer alabilmeli. Sisteme yeni girecek dişhekimleri için coğrafi puanlama yapılmalı.


 


-Yapılan işlemlerin tıbbi ve mali uygunluğunun kontrolü sağlanmalı.


 


-Elektronik açıdan sistemin takip edilmesi ve provizyon alınması işlemleri, kamuda da şu anda kullanılmakta olan MEDULA sistemi içinde ”ağız ve diş sağlığı modülü” yerleştirilerek yapılmalı.


 


-Hastalar sisteme girerken ağız ve diş sağlığı açısından var olan durumlarının kayıt altına alınabilmesi için değişik yöntemler uygulanmalı.”


 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement