Tam güne ’evet’

Üniversite ve devlet hastanelerindeki doktorlar ve sağlık personelinin tam gün çalışmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasaya göre, öğretim elemanları üniversitelerden başka yerlerde resmî veya özel çalışamayacak. Doktorların tam gün çalışmasını öngören tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa ile üniversitelerin tıp fakültelerinde çalışan hekimler dahil, öğretim üyeleri ve kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeli tam gün çalışacak.
Tam güne ’evet’ Tam güne ’evet’
Tam güne ’evet’

Üniversite ve devlet hastanelerindeki doktorlar ve sağlık personelinin tam gün çalışmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasaya göre, öğretim elemanları üniversitelerden başka yerlerde resmî veya özel çalışamayacak.


 


Doktorların tam gün çalışmasını öngören tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa ile üniversitelerin tıp fakültelerinde çalışan hekimler dahil, öğretim üyeleri ve kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeli tam gün çalışacak. Hekimler aynı anda hem kamuda hem de özelde çalışamayacak ya da özel muayenehane açamayacak. Ancak birden fazla kamu hastanesinde çalışabilecekler. Kamu sağlık kuruluşlarında görevli sağlık personeli karşılıklı kısmi zamanlı olarak veya belirli vakalar için görevlendirilebilecek. Yaptıkları iş karşılığı döner sermaye payı alacaklar.


 


Üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri ve diğer personelin ek ödeme sistemi, Sağlık Bakanlığı ek ödeme sistemine paralel hale getirilecek. Mesai dışında çalışma halinde sağlık personeline ek ödeme yapılarak, daha fazla gelir elde etmesi sağlanacak. Mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan tüm yataklı tedavi kurumları ile ağız-diş sağlığı merkezleri ve 112 Acil sağlık hizmetlerinde nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti ödenecek.


 


Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışırken 27 Mayıs 1995 ile 1 Ocak 2010 tarihleri arasında görevinden çekilen, çekilmiş sayılan hekim, diş hekimi, uzman hekim ve uzmanlar, kanun yayımlandıktan 6 ay içinde isterlerse görevden ayrıldıkları ildeki bakanlığa ait kuruluşlara, ihtiyaç olmaması halinde ise boş bulunan yerlere atanabilecek. Hekimlere zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yapılacak. Sigorta yaptırılmayan her kişi için 5 bin TL idari para cezası kesilecek. Kızılay’a ait hastane ve tıp merkezlerinde çalışan doktor ve diş hekimleri, kanun yayımlandıktan 6 ay içinde yapılacak protokoller ile ihtiyaç duyulan sağlık kurumlarında memur statüsünde çalışabilecek.

 

Kaynak: Zaman

 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement