“Tarafsız bir dernek olarak implantolojiyi yaymaya çalışıyoruz”

1989 yılında Prof. Dr. Peker Sandallı tarafından kurulan Türk Oral İmplantoloji Derneği, gerçekleştirdiği kongre, sempozyum ve kurslar aracılığıyla implantolojiyi tanıtmayı ve bilimsel gelişmeleri yaymayı amaçlıyor. 200’ün üzerinde aktif üyeye sahip olan derneğin başkanlığını, geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Yalçın yapıyor. Yalçın ile derneğin çalışmaları, Ocak ayında yapacakları kongrelerini ve implantolojinin son durumunu konuştuk.
"Tarafsız bir dernek olarak implantolojiyi yaymaya çalışıyoruz" "Tarafsız bir dernek olarak implantolojiyi yaymaya çalışıyoruz"
"Tarafsız bir dernek olarak implantolojiyi yaymaya çalışıyoruz"

1989 yılında Prof. Dr. Peker Sandallı tarafından kurulan Türk Oral İmplantoloji Derneği, gerçekleştirdiği kongre, sempozyum ve kurslar aracılığıyla implantolojiyi tanıtmayı ve bilimsel gelişmeleri yaymayı amaçlıyor. 200’ün üzerinde aktif üyeye sahip olan derneğin başkanlığını, geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Yalçın yapıyor. Yalçın ile derneğin çalışmaları, Ocak ayında yapacakları kongrelerini ve implantolojinin son durumunu konuştuk.


 


Türk Oral İmplantoloji Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Yalçın 1987 yılında Hacetteğe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ni bitirdi. Bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda asistanlığa başlayan Yalçın, bir süre sonra Prof. Dr. Peker Sandallı tarafından kurulan Oral İmplantoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 1995 yılında doçent, 2001’de ise profesör olan Serdar Yalçın, geçtiğimiz Mayıs ayında beri Türk Oral İmplantoloji Derneği’nin başkanlığını yürütüyor.      


 


Kurulduğu tarihten itibaren Türk Oral İmplantoloji Derneği’nin çalışmalarını anlatır mısınız?


Türk Oral İmplantoloji Derneği, ülkemizde implantolojiyi tanıtmak, bilimsel gelişmeleri üyelerine ve diğer dişhekimlerine yaymak, bu konuda kurslar ve kongreler düzenlemek, yurtdışından davetli konuşmacıları getirerek bu konudaki gelişmeleri aktarmak gibi birçok bilimsel aktivitesi olan ve bunu görev kabul eden bir dernektir. 1989 yılında Prof. Dr. Peker Sandallı tarafından kurulmuştur. Kurulduğumuz tarihlerde implantolojiye odaklanmış ilk der1nek olarak biz bulunuyorduk. Zamanla derneğimiz genişledi ve içimizdeki serbest dişhekimi arkadaşlarımızdan bazıları ayrılarak bu alanda başka dernekler kurdular. Fakat bizim en önemli özelliğimiz tarafsız bir anlayışımızın olmasıdır. Yani herhangi firmayla ya da implant sektöründeki bir oyuncuyla hiçbir şekilde doğrudan bağlantısı bulunmuyor. Geride bıraktığımız yıllarda iki büyük dünya kongresi, çok sayıda uluslararası kongre ve sempozyum, kurslar ve benzeri etkinlikler gerçekleştirdik. Derneğimizin şu anda 200’ün üzerinde aktif üyesi bulunuyor. Kuruluş aşamamızda üyelerimizin büyük bir bölümü akademisyenlerden oluşuyordu. Fakat takip eden yıllardaki çalışmalarımızla serbest dişhekimlerine ulaşmaya başladık. Günümüzde üyelerimizin çoğunluğu serbest çalışan dişhekimleridir.


 


Bilimsel faaliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?


O kadar çok çalışma yaptık ki biz bile bir an bunun doygunluğuna ulaştık. Belki bu doygunluk ileriye doğru adım atmanın belirtisi olabilir. Biz de bunu hissetmiştik. Daha önce de söylediğim gibi dernek olarak iki dünya kongresi, çok geniş kapsamlı uluslar arası kongrelere imza attık. Bunların yanında ulusal çaptı ve sosyal içerikli kongrelerimiz oldu. Belirli konularda sempozyumlarımız ve kurslarımız oldu. Özetlemek gerekirse çok hareketli ve keyifli çalışmalar gerçekleştirdik. Fakat bundan on yıl önce aktivitelerimizin yoğun olduğu bir dönemde sürekli olarak aynı kişilerin ilgi gösterdiği fark ettik. Bu durağanlık döneminde dernek olarak daha farklı şeyler yapmanın peşine düştük. Tabii ki bütü bunlar olurken implantoloji dünya genelinde hızla büyümeye devam ediyordu. Bu gelişimi takip etmeye çalışarak kongreleri buraya taşımaya başladık. Bilimi Türkiye’ye getirmeye çalıştık. Bu aşamada dikkatli hareket ettik ve herhangi bir düşüncenin arkasında olmadan bir fikri, özellikle bir bilimi her bakış açısından yayabilmeyi amaçladık. Zaten derneğimizin en önemli ve bizlerin de büyük gurur duyduğu yanı tarafsızlığını her zaman sürdürmüş olmasıdır.


 


Önümüzdeki Ocak ayında V. Uluslararası İmplantoloji Kongresi’ni düzenleyeceksiniz. Organizasyon hakkında bilgi verebilir misiniz?


Türk Oral İmplantoloji Derneği V. Uluslararası İmplantoloji Kongresi 9-10 Ocak 2009 tarihlerinde İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda yapılacak. Kongrenin ana gündemini “İmplantolojide Estetik ve Fonksiyonel Yaklaşımlar” konusu oluşturuyor. Estetik ve fonksiyonel yaklaşım şu anda dünyada en çok kabul edilen ve benimsenen bir eğilim konumunda bulunuyor. Geçen yıl da buna yakın bir konu işlemiştik. Bu yıl da biraz daha bunun üzerine gitmek istiyoruz. Kongremizde bazı yeniliklerimiz de olacak. İmplantoloji alanında dişhekimlerinin ihtiyacı olan her şeye cevap verecek tarzda modern bir kongreyi organize etmeyi planlıyoruz. Organizasyonumuzu da bu doğrultuda yapıyoruz. Dolayısıyla Ocak’ta klasik formatların dışında farklı bir kongreyle hekimlerin karşısında olacağız.


 


Kongrelerinizin katılımcı profilinden bahseder misiniz?


Kongrelerimizin katılımcı sayılarına baktığımızda sürekli olarak belirli bir standardı koruduğumuzu söyleyebilirim. Zaten oral implantoloji gibi spesifik bir dal için de bu durum son derece normal. Geçen yılki kongremize 300 civarında dişhekimi katılmıştı. Bunların yarıya yakını kendi üyelerimizdi. Fakat çok olumlu tepkiler aldık. Her bakış açısından bakmaya çalıştık, çok iyi konuşmacılar vardı. Bu yıl da aynı formatı bilimsel yönden daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. 


 


Dernek olarak ortaklaşa çalışmalar yaptığınız dernek ya da kurumlar var mı?


Avusturya Oral Cerrahi Derneği ile son 4-5 yıldır ortaklaşa hareket ediyoruz. Özellikle daha çok sempozyumlarımızda beraber oluyoruz. Onlardan bilimsel konuşmacı desteği alıyoruz. Bunun dışında Azerbaycan İmplantoloji Derneği hem bilimsel konuşmacı hem de katılımcı olarak bize büyük destek veriyorlar. Belki onlarla kongre içerisinde bir entegrasyon yapabiliriz. Kısacası bütün derneklerle işbirliğine açığız.  


 


Dünyada ve Türkiye’de oral implantolojinin geldiği aşama hakkında neler düşünüyorsunuz?


Yurtdışında çok sık aralıklarla kongre takip eden biri olarak implantolojinin gidişatını çok iyi gördüğümü söylemek isterim. Ancak implantolojiye gönül veren dişhekimleriyle bunu muayenehane ya da klinikliklerinde uygulayanların seviyesini birbirinden ayrı tutmak gerekiyor. Çoğu zaman yurtdışı bir kongre dönüşünde asistanlarımızla bazı değerlendirmelerde bulunuruz. Asistanlarımız genellikle “Bunları biliyoruz, görüyoruz” gibilerinden bir yaklaşım içinde olabiliyorlar. Hakikaten de yenilikleri çok iyi takip ediliyor. Kullandıkları malzemenin kalitesi, tedavi yaklaşımları çok iyi seviyelerde. Fakat eksiklerimizi de oral implantoloji olarak görmek durumundayız. Genel seviyenin iyi olduğunu kabul ediyorum ama formatı daha iyi bir hale getirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple özellikle serbest çalışan meslektaşlarıma her türlü eğitime ve aktiviteye katılmalarını öneriyorum. Oral implantoloji multidisipliner ve zor bir dal. Örneğin çalıştığımız diş teknisyenlerini de geliştirmemiz gerekiyor.


 


Türkiye’de implantoloji konusunda çok sayıda kurs ve seminer düzenleniyor. Sizce dişhekimleri kendileri açısından yararlı olabilecek etkinlikleri neye göre seçmeliler?


Kurs ve eğitimlerin kalitesi çok önemlidir. Bir hekim dört – beş kurstan öğrenemediğini sadece bir seminere katılarak da öğrenebilir. Artık dünyada büyük kongreleri bizim gibi bu işe yönelmiş dernekler değil de büyük implant üretici firmaları düzenliyor. Ben de bunu takip etmeye başladım. Normalde firmaların organize ettiği kongrelere pek ilgi duymazdım ama son 2-3 yıldır ciddi şekilde takip ediyorum. Özellikle bu tür kongrelerde bilimsel, teknolojik, görsel ve basitliği bir araya getiriyorlar. Zaten dernek olarak bu konsepti ülkemize getirmeyi amaçlıyoruz. Tabii ki bir firma tarafından belirli bir amaca yönelik olarak yapılan kongrelerden ziyade bizim gibi tarafsız dernekleri ve üretici firmaları buluşturan, dişhekimine işin her tarafından bakma imkanı veren etkinliklerin yapılmasını ve hekimlerin de bunları tercih etmelerini doğru buluyorum. Tabii ki firmaların gerçekleştirdikleri etkinliklere de lgi gösterilmesinde yarar vardır. Bu toplantıların içeriği, konuşmacılarının niteliği dişhekimlerinin başlıca kriterleri olmalıdır. Hekimler bu konuda gerek derneğimize gerekse önemli hocalara rahatlıkla danışabilirler. Her alanda bilgi alışverişinde bulunmak daima faydalıdır. 


 


Son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı?


Sizin aracılığınızla tüm dişhekimi meslektaşlarımı 9-10 Ocak 2009 tarihlerinde İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda yapacağımız Türk Oral İmplantoloji Derneği V. Uluslararası İmplantoloji Kongres’ne davet ediyorum. 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement