TDB’den basın açıklaması

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından 11 Şubat Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, serbest dişhekimlerinden hizmet alımını ortadan kaldıran Maliye Bakanlığı ve SGK tebliğleri nedeniyle birlik tarafından 10 Şubat Salı günü Başbakanlık’a ve Maliye Bakanlığı’na bir yazı gönderildiği belirtilerek doğrudan hizmet alımı yönündeki düzenlemenin ivedi olarak uygulamaya konulmasının istendiği vurgulandı.
TDB’den basın açıklaması TDB’den basın açıklaması
TDB’den basın açıklaması

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından 11 Şubat Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, serbest dişhekimlerinden hizmet alımını ortadan kaldıran Maliye Bakanlığı ve SGK tebliğleri nedeniyle birlik tarafından 10 Şubat Salı günü Başbakanlık’a ve Maliye Bakanlığı’na bir yazı gönderildiği belirtilerek doğrudan hizmet alımı yönündeki düzenlemenin ivedi olarak uygulamaya konulmasının istendiği vurgulandı.


 


Yazıda; bu tebliğlerden sonra; Devlet memurları, SSK ve Bağ-Kur kapsamında bulunanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ve emeklilerinin ağız diş sağlığı tedavi taleplerinin sadece resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca karşılanmasının gerçekçi olmadığı gibi hizmete erişimi engelleyici nitelikte olduğu belirtildi.

Halkın kazanılmış sağlık haklarının iadesi bakımından öncelikle bakanlıklar tarafından yayımlanan 07.02.2009 tarihli tebliğin yeniden değerlendirilmesinin istendiği yazıda, “17 Eylül 2008 tarihinde ilgili Bakanlıklara sunduğumuz ve Sayın Başbakan tarafından da görüşülmesi talimatı verilen önerimizin; “hem hizmeti kullananların, hem hizmeti sunanların, hem de hizmeti finanse eden kamunun yararlanacağı bu çalışma; koruyucu dişhekimliği hizmetlerini önceleyen, toplumun hizmete daha rahat ulaşması sonucu memnuniyetini arttıran, sürdürülebilir, denetlenebilir ve kamuya yıllık maksimum maliyeti belli olan” bir öneri olduğu hatırlatılarak, bu öneri bağlamında başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından doğrudan hizmet alımı yönündeki düzenlemelerin, ivedi olarak uygulamaya konulması talep edilmiştir” denildi.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement