TDB’den basında çıkan haberlere yanıt

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından bugün yapılan yazılı basın açıklamasında, geçtiğimiz Cumartesi günü bazı basın yayın organlarında yayınlanan “Puan Alabilmek İçin Sağlam Dişleri Bile Çekmişler”  başlıklı haberlerin kamuda çalışan dişhekimlerini hedef aldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TDB’den basında çıkan haberlere yanıt TDB’den basında çıkan haberlere yanıt
TDB’den basında çıkan haberlere yanıt


Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından bugün yapılan yazılı basın açıklamasında, geçtiğimiz Cumartesi günü bazı basın yayın organlarında yayınlanan “Puan Alabilmek İçin Sağlam Dişleri Bile Çekmişler”  başlıklı haberlerin kamuda çalışan dişhekimlerini hedef aldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Yanlış sistemin sorumlusu meslektaşlarımız değildir

23.10.2010 Cumartesi günü çeşitli basın yayın organlarında yayınlanan “Puan Alabilmek İçin Sağlam Dişleri Bile Çekmişler” başlıklı haberler, kamuda çalışan meslektaşlarımızı hedef alan  haksız suçlamalar içermektedir.  


Ağız Diş Sağlığı Merkezlerindeki (ADSM)  performans sistemi uygulamalarının yanlışlıkları, Birliğimiz tarafından Sağlık  Bakanlığı ile yapılan toplantılarda ve çeşitli platformlarda sürekli dile getirilmektedir.  Performans sistemindeki bu yanlışlar,  hekimleri daha çok çalışmaya sevk etmekte ve bu durum tedavi sürelerini kısaltarak hizmetlerin kalitesinde düşmeye neden olmaktadır. Halbuki tedavi süreleri ile ilgili Dünya Dişhekimleri Birliği`nin  (FDI) ve Türk Dişhekimleri Birliği`nin bilimsel çalışmaları mevcuttur. Daha fazla hasta bakılması adına bu süreleri kısaltan,  üstüne üstlük “ağızdan diş yok etmeyi daha çok puanla ödüllendirmek”  üzere kurgulayan anlayışın  kurduğu  yanlış sistem; meslektaşlarımızı  kamuoyunda boy hedefi  haline getirmiştir.   


Hatırlanacağı üzere bugüne kadar sadece verilen hizmetlerin miktarıyla övünen, Türk Dişhekimleri Birliği’nin tüm uyarılarına rağmen, yapılan işlerin çeşitleri ve kalitesiyle ilgili herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapmayan Bakanlık bugün bir başka yanlışla  sorumluluğu meslektaşlarımıza yüklemeye çalışmaktadır. 


Bakanlığın yıllık diş çekimlerinin bir önceki yıla göre %10 artmasının gerekçelerini tam araştırmadan dişhekimlerinin sağlam diş çektikleri yönünde bir sonuç çıkarılması akla ve mantığa aykırıdır. Her meslekte olduğu gibi dişhekimliğinde de etik dışı uygulamalar varsa sorumluları ortaya çıkarılmalı ve bu kişilere gerekli cezalar verilmelidir. Ancak sağlam diş çeken meslektaşlarımız (!) hakkında gerekli soruşturmalar açılmadan kamuda çalışan 6000 dişhekimini potansiyel suçlu ilan edilmesi;  dişhekimliği mesleğinin toplumdaki saygınlığına gölge düşürmektedir.


Suçu başkalarına atmak ve hedef göstermek yerine;  mevcut sistemi irdeleyerek hem hastalar hem de dişhekimleri için daha makul hale getirmek Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli görevi olmalıdır. 


Ülkemizde şimdiye kadar ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği çoğunlukla göz ardı edilerek günümüze kadar ulusal bir ağız diş sağlığı politikası oluşturulmamıştır. Hep yapıla gelen popülist politikaların   doğal sonucu olarak;  koruyucu programlara önem verilmemiş ve halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşılmasına yönelik ciddi ve sürdürülebilir programlar yapılmamıştır. Bu nedenle, ağız diş sağlığı sorunları yakıcı boyutlardadır. Kısa sürede ve daha az harcama yapılarak çözülebilecek olan sorunlar artarak katlanmış, halkımızın % 90’nına varan oranlarda çürük ve diş eti hastalıklarının varlığı gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Ülke genelindeki mevcut ADSM ve diğer resmi sağlık kuruluşlarındaki dişhekimlerinin hastalara zamanında ve yeterli hizmet sunmalarının olanaksızlığı ortadadır. 


Çözüm; hem halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak hem de gelecek yıllarda daha az para harcayarak daha sağlıklı ağızlara sahip bir toplum yaratmak için Hükümete sunduğumuz “muayenelerden de hizmet alınması projesinin”  bir an önce uygulamaya konulması ve kamunun özelden hizmet almasıdır. Yani  ağız diş sağlığı hizmeti veren kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tamamı acilen  hizmet sunumunda bir araya getirilmelidir”. 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement