TDB Başkanlar Konseyi Ankara`da olağanüstü toplandı

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve Dişhekimleri Odaları Başkan ve Yöneticileri olağanüstü gündemle, 11 Haziran 2009 tarihinde Ankara`da toplandılar. Toplantı gündemin birinci maddesini; Tıpta uzmanlık kurulunun Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının tüm itirazlarına rağmen dişhekimliğinin 6 dalında uzmanlık verilmesinin kabul etmesi oluşturdu.
TDB Başkanlar Konseyi Ankara`da olağanüstü toplandı TDB Başkanlar Konseyi Ankara`da olağanüstü toplandı
TDB Başkanlar Konseyi Ankara`da olağanüstü toplandı

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve Dişhekimleri Odaları Başkan ve Yöneticileri olağanüstü gündemle, 11 Haziran 2009 tarihinde Ankara`da toplandılar. 


 


Toplantı gündemin birinci maddesini; Tıpta uzmanlık kurulunun Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının tüm itirazlarına rağmen dişhekimliğinin 6 dalında uzmanlık verilmesinin kabul etmesi oluşturdu.


 


Ortodonti ve Ağız Diş ve Çene Cerrahisi dallarının dişhekimliğinde ana dal uzmanlığı olarak tanımlanması gerektiği, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlara birçok kez bildirilmesine rağmen; 6 dalın uzmanlık kabul edilmesi ve meslek örgütümüzün görüşlerinin dikkate alınmamasının; ne demokratik hukuk devleti anlayışı, ne bilimsel gerçekler ve ne de hakkaniyetle örtüşmediği toplantıda bir kez daha ifade edilmiştir.


 


TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanları 11 Haziran 2009 günü TBMM`de Dişhekimi Milletvekilleri ve Bölge Milletvekilleri ile görüşmüş olup Oda başkanımız Sayın Merih BAYKARA, TDB Genel Başkanı Sayın Murat AKKAYA ve TDB Genel Sekreteri Sayın Süha ALPAY ile 9 oda başkanının yer aldığı 12 kişilik bir heyet Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep AKDAĞ ile bir görüşme yapmışlardır.


 


Görüşmelerde Ortodonti ve Ağız Diş ve Çene Cerrahisinin uzmanlık dalı olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği ve Bilimsel Dernek yetkililerinden oluşan bir komisyon oluşturularak 3 ay içerisinde diğer 4 uzmanlık dalının bilimsel verilere uygunluğunun ve uzmanlık dalı olarak kabul edilip edilmemesi gerekliliğinin araştırılması  ile ilgili rapor oluşturulmasına ve bu rapor doğrultusunda, yönetmeliğin ilgili hükmünün yeniden düzenlenebileceği ile ilgili görüş birliğine varılmıştır.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement