Türkiye’de Ulusal Akreditasyon Süreci Başlıyor

TÜSKA, “Ulusal Akreditasyon” çalışmalarının “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi” yetiştirilmesinde görev alacak eğiticiler için düzenlenen eğitim programı ile devam ettiğini duyurdu.
Türkiye’de Ulusal Akreditasyon Süreci Başlıyor Türkiye’de Ulusal Akreditasyon Süreci Başlıyor
Türkiye’de Ulusal Akreditasyon Süreci Başlıyor
Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA), ülkemizde sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üretmek amacıyla 2014 yılında kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesindeki altı enstitüden biri olarak hizmet vermektedir. TÜSKA’nın temel kuruluş amacı ve faaliyet alanı ise, 6569 sayılı “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek olan ulusal ve uluslararası akreditasyon faaliyetleri olarak açıklanmaktadır.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü’nün yaptığı duyuru aşağıdaki gibidir:

Bilindiği üzere, ülkemizde sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üreterek, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek amacıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kurulmuş ve 26.11.2014 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Advertisement

6569 sayılı, “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek olan ulusal ve uluslararası akreditasyon faaliyetleri, TÜSEB bünyesinde kurulu bulunan altı enstitüden biri olan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından gerçekleştirilecektir.

Enstitümüz, kurulduğu ilk günden bu yana faaliyet alanına giren konular kapsamında yoğun çalışmalar yürütmekte ve ulusal akreditasyon sisteminin uygulamaya geçirilmesi yolunda ülkemiz açısından kilometre taşları olacak önemli adımlara ilişkin hazırlıklarını sürdürmektedir. Bu süreç; akreditasyon standartlarının ilanı, sağlıkta akreditasyon denetçi havuzunun oluşturulması, pilot hastanelerde yapılacak uygulamalar ve son olarak da hastanelerden başvuruların alınması aşamalarını içermektedir.

Türkiye Ulusal Akreditasyon Sürecinin ilk basamağını “Hastanelerin Akreditasyonu” oluşturmakta olup bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Sağlıkta Akreditasyon Standartları – Hastane Seti” kullanılacaktır.

Yakın dönemde, Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD) yetiştirilmesinde görev alacak eğiticiler için bir eğitim programı düzenlenmiş ve SAD Adayı Temel Eğitim Programı oluşturulmuştur. Bu kapsamda 27 Haziran 2016 tarihinde Sağlıkta Akreditasyon Denetçi (SAD) Adayı Temel Eğitim Programı ilan edilerek 11 – 18 Temmuz 2016 tarihleri arasında SAD Aday Adayları başvuruları alınacaktır. Ağustos ve Eylül ayları içerisinde düzenlenecek olan teorik ve pratik eğitimler ile yapılacak sınav ve değerlendirmeler neticesinde akreditasyon faaliyetlerini yürütecek Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Havuzu oluşturulacaktır.

Enstitümüz tarafından düzenlenecek bu eğitim programı ile eş zamanlı olarak kamu, özel ve üniversite hastanelerinde pilot akreditasyon programı da başlatılacak olup, bu program çıktıları da dikkate alınarak hastane akreditasyon programına son şekli verilecektir.

Tüm bu çalışmalar sonucunda Aralık ayı içerisinde Ulusal Hastane Akreditasyon Programı ilan edilerek hastanelerden akreditasyon başvuruları alınmaya başlanacaktır.

Enstitümüzce gerçekleştirilecek olan ulusal akreditasyon faaliyetlerinin ülkemiz sağlık hizmetleri kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü 

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement