Ülkemizde Patente Konu Olabilecek Birçok Proje Var

DİŞSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve UMG Uysal Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Uysal, Türkiye’de patente konu olabilecek birçok proje olduğunu, ancak bunların proje aşamasından üretim aşamasına geçmesinin katma değer sağlanması için büyük önem taşıdığını söylüyor. Uysal’a üniversite sanayi işbirliği konusundaki değerlendirmelerini ve işbirliği için yol haritasını sorduk.
Ülkemizde Patente Konu Olabilecek Birçok Proje Var Ülkemizde Patente Konu Olabilecek Birçok Proje Var
Ülkemizde Patente Konu Olabilecek Birçok Proje Var

Üniversite sanayi iş birliğinin yeni ürünler ortaya çıkartmak için önemi hakkında neler söylemek istersiniz?

Stratejik bir öneme sahip sektörümüzde kullanılan ürünlerin yüzde 80’ini ithal ürünler oluşturuyor. İthalat oranının bu seviyelerde olması da ciddi bir dış ticaret açığı anlamına geliyor. Bu sebeple üniversite-sanayi iş birliği ile üretilecek katma değeri yüksek ürünlerin sayısının ve kalitesinin artırılmasını, bu vesile ile ithalatın mümkün olduğunca azaltılmasını ve ihracat ile de ülkemize döviz girdisi sağlamayı milli bir görev olarak görüyoruz.

Türkiye’de dental sektördeki firmalarda, AR-GE ve inovasyon kültürünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Advertisement

Son zamanlarda global arenada özellikle medikal ve savunma sanayilerindeki ihtiyaçlar, ülkemizde de AR-GE ve inovasyon kültürünün ne kadar önemsenmesinin gerektiğini gösterdi. Ülkemizde sadece esinlenerek üretimden ziyade sağlam temellere oturtulacak AR-GE ve inovasyon kültürü ile katma değeri yüksek yeni buluş ve patent sayılarımızın artırılması gerekliliğine inanıyoruz. Bu konuda hedeflenen başarı seviyesine ulaşabilmesinde üniversite-sanayici iş birliklerinin daha da sağlamlaştırılması için oluşturulacak motivasyon kaynakları büyük önem arz ediyor.

Ülkemiz ve diğer ülkeleri, üniversite sanayi iş birliği, yenilikçilik konusunda karşılaştırdığınızda gözlemleriniz nelerdir?
{reklam}
Ülkemizde patente konu olabilecek ciddi sayıda fikir ve proje var, lakin bunların fikir ve projeden üretim aşamasına geçmesi, ülkemiz için katma değer sağlaması büyük önem arz ediyor. Ülkemizde önemi yeni yeni anlaşılan bu iş birliklerinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi özel sektörün enerjisi ve iyi planlanmış bir devlet politikası ile istenilen seviyeye ulaşabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın ülkemiz için başarılı çalışmalar yapacağına yürekten inanıyoruz.

Üniversitelerle iş birliği yapmak isteyen şirketler, nereden başlamalı? Nasıl bir yol haritası önerirsiniz?

Üretimi hedeflenen ürün ile ilgili fikir, buluş veya patent sahibi ile ortak noktada buluşulması sonrasında ürünün ticarileştirilme süreci, yatırım bütçesi çok iyi planlanmalı ve hesaplanmalıdır. Üniversite-sanayi iş birliğinin en kritik noktalarından birisi ise fikri ve sınai mülkiyet hakkının devri veya paylaşımıdır. Bu sebeple mutlaka alanında uzman bir hukuk danışmanlığı önem arz etmektedir. Başarılı bir ürüne ulaşılmasındaki en önemli faktörün ise konusunda uzman, hevesli ve enerjik ekip üyeleri olduğu da göz ardı edilmemelidir.

AR-GE çalışmaları için bir takım destek ve hibeler de almak mümkün değil mi? Destekler konusunda neler söylemek istersiniz?

Evet, AR-GE çalışmaları ve bunların nihai ürüne dönüşmeden önceki süreçte prototip üretimleri için bazı bakanlıklarımızın sürekli ve dönemsel teşvik paketleri bulunmaktadır. Bu teşvik kalemlerinden faydalanabilmek için ise hakem heyetine sunulacak çok iyi planlanmış, güçlü ve gerçekçi bir proje hazırlanmalıdır.

Ülkemizin, dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkeleri arasında yer alabilmesi için katma değeri yüksek, kaliteli ürünleri üretebilmesi ve tüm dünyaya ihraç edebilmesi gerekmektedir. Bir ürünün global pazarda başarılı bir şekilde yer almasının en önemli özelliklerinden birisi de; üretildiği ülkede kabul görmesidir. Bunun için de mutlaka kaliteli yerli üretimin hem özelde hem de kamudaki tüm kesimler tarafından milli bir politika ile desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.

Röportaj: Elvan Genç (VYG)

Bu röportaj, Dişhekimliği Dergisi’nin 142’nci sayısında İnovasyon İhracat kapak konusu içerisinde yayınlanmıştır. Dergiye buradan abone olabilirsiniz.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement