Üniversite Sanayi İşbirlikleri, İnovasyon Karnesini Olumlu Etkiliyor

Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi’nin 2020 yılı raporuna göre, 131 ülke arasında 51’inci sırada yer alıyor. Beklentinin altında kalan bu performans, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamındaki 7 odak sektördeki çalışmalarla daha iyi bir noktaya taşınabilir.
Üniversite Sanayi İşbirlikleri, İnovasyon Karnesini Olumlu Etkiliyor Üniversite Sanayi İşbirlikleri, İnovasyon Karnesini Olumlu Etkiliyor
Üniversite Sanayi İşbirlikleri, İnovasyon Karnesini Olumlu Etkiliyor

Küresel İnovasyon Endeksi (Global Innovation Index- GII) 2020 yılı raporu 2 Eylül 2020 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından yayınlandı. Ülkelerin inovasyon üretme kabiliyetlerini değerlendiren endeks, 80 civarında göstergeyi inceliyor. Listenin zirvesinde ilk sırayı İsviçre alırken bu ülkeyi İsveç, ABD, Birleşik Krallık ve Hollanda takip ediyor.

2020 raporunda Türkiye, 131 ülke arasında 34.90 puanla 51’inci sırada yer almakta. Türkiye’nin gelişmişlik ve gelir seviyesine göre daha iyi olması beklenen inovasyon karnesinde, üniversite sanayi işbirliğinin olumlu etkileri görünüyor. Üniversite sanayi işbirliği alt endeksinde 2019’da 88’inci sırada yer alan Türkiye, 2020’de kayda değer bir yükselişle 70’inci sıraya ulaştı. Üniversitelerin bilgiyi işleme kabiliyeti ile sanayicilerin üretim kabiliyetlerini birleştiren çalışmaların artmasının ve endeksin ele aldığı diğer göstergelerdeki performansların yükseltilmesinin, inovasyon iklimini olumlu etkileyeceği görülüyor.

Katma değer üretmek için pandeminin işaret ettiği stratejik sektörlere öncelik vermek önem taşıyor. Türkiye Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip 7 odak sektöre işaret ediliyor.
{reklam}
Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, 11’inci Kalkınma Planı'nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerdeki 51 milyar dolarlık cari açığın azaltılması ve bu alanlarda yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünler belirlendi.

Advertisement

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "kimya", "eczacılık", "tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı", "bilgisayar, elektronik ve optik", "elektrikli teçhizat", "makine", "ulaşım araçları" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan listesi Resmi Gazete'de ilan edildi.

Dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep eğilimi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen bu listeler, hem dental sektör hem de diğer sektörler açısından önem taşıyor.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement