VERBİS’e Kayıt Süresi, 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt süresinin 31 Aralık 2021’e kadar uzatılması kararı aldı. Böylece doktor, diş hekimi gibi ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kayıt süresi yıl sonuna kadar uzamış oldu.
VERBİS’e Kayıt Süresi, 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatıldı VERBİS’e Kayıt Süresi, 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatıldı
VERBİS’e Kayıt Süresi, 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatıldı

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yapılmaması yüklü para cezalarına neden olabilir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), daha önce 31 Mart 2021 olan son kayıt süresini, pandemi koşullarının doğurduğu gecikmeleri ve çeşitli meslek kuruluşlarının taleplerini değerlendirerek yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı.
{reklam}
11.03. 2021 tarihinde alınan karar, 16.03.2021 tarih ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren salgın nedeniyle Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına,
  • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Böylece doktor, diş hekimi, diyetisyen, fizyoterapist gibi özel muayenehanesinde sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler, eczaneler, hastaneler, poliklinikler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, estetik merkezleri gibi gerçek veya tüzel kişiler için kayıt süresi de yıl sonuna kadar uzatılmış oldu.

Haber: Elvan Genç (VYG)

Advertisement

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement