Sektör Yeni Regülasyonlar ve Yönetmeliklerle Alt Yapısını Güçlendirecek

Diş Malzemesi Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Yönetim Kurulu, Mevzuat ve Kamusal İlişkiler Komisyonu Üyesi olan Öncü Dental’in Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, diş hekimliği sektöründeki yeni yönetmelikler ve planlanan uygulamalar hakkında konuştu.  
Sektör Yeni Regülasyonlar ve Yönetmeliklerle Alt Yapısını Güçlendirecek Sektör Yeni Regülasyonlar ve Yönetmeliklerle Alt Yapısını Güçlendirecek
Sektör Yeni Regülasyonlar ve Yönetmeliklerle Alt Yapısını Güçlendirecek

Sektörün var olan sorunlarına da değinen Erkan Uçar, iş yaşamını, başarısını, hedeflerini ve sektörün geleceğini DİŞSİAD’a anlattı. DİŞSİAD’ın Erkan Uçar ile yapmış olduğu söyleşinin ayrıntılarını aşağıda okuyabilirsiniz:

DİŞSİAD: Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

ERKAN UÇAR: 1977 Lefkoşa doğumluyum. Evliyim, 2 çocuğum var. 20 yıldır dental sektörde profesyonel olarak çalışıyorum. Kökenim, finans ve işletme. Krizlerin fırsat olduğuna inanan biriyim. Öncü Dental’i de, bir krizin fırsatı doğurdu desem yeridir. 2001 krizinin önünde Öncü Dental açıldı. Tabi ki sağlam temellere oturmak için, var olandan farklı arayış, hedef ve anlayış getirmek zorundaydık. Geçmiş dönemde ticaret daha sığ seviyelerde yapılıyordu. Dünyada olduğu gibi diş hekimliğinde de ticaret derinleşmeliydi. Öncü Dental’i de bunları yapmak hayalleri ile kurduk. İlk hamlemiz alanında dünya lideri olan firmaları izlemek ve gözetlemek oldu. Gözlemlerimiz sonucu İsviçre, Almanya ve İtalya’nın en önemli firmaları ile anlaşmalar yaparak distribütörlükleri ile daha iyi markaların Türk diş hekimlerine ulaştırılmalarını sağladık. Diş hekimliğinde, hekimin tedavi manüpilasyonu arttırmak için, tedavi gücünü daha da ortaya çıkarabilmek; hekimlerimizin dünya çapında hekimler olduğunu gösterebilmek için, Türkiye’ye gelen ürünlerin ikinci ya da üçüncü sınıf değil, mutlaka gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, alanında en iyi firmalarca üretilen birinci sınıf ürünler olması gerektiğini tespit ederek hedef koyduk. İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana’da direkt satış yönünde organizasyonlar oluşturduk. Ürün odaklanması için, dental cihazları sınıflayarak diş hekimlerine sunuyoruz.


DİŞSİAD: Diş hekimliği sektöründe, devletin uygulamaya koyduğu ve koymayı planladığı kural ve yönetmeliklerden bahseder misiniz?


ERKAN UÇAR: Özellikle son yıllarda, genel sağlık ile beraber diş sağlığı konusunda da sektörü bir ölçüde yönlendiren Bakanlık ve ilgili kurumların, halka sağlık hizmetini ulaştırmak için çeşitli faaliyetler, düzenlemeler yapıyor. Bu da sektörde ister istemez değişimlere sebep oluyor. Bu düzenlemelere örnek verecek olursak, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde tüm ürünlere CE standartlarına uygun olması zorunluluğu getirildi, ağız ve diş sağlığı sektöründe KDV’ler %18’lerden %8’lere düşürüldü. Açılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ile sektörde değişiklik ve gelişmeler yaşadık. Bugünlerde ise, sektörün kalite ve hizmet düzeyinin arttırılması için, çeşitli regülasyonların hayata geçirilmesi, yönetmelik değişiklikleri ve yeni yönetmelikler gündemdedir. Bunların bir kısmı tıbbi cihaz firmalarının çeşitli standartlara sahip olmasını zorunlu kılarken, diğer taraftan diş hekimlerine çalıştıkları alan ve iller bakımında regülasyonlar görüşülmektedir. Tıbbi cihazlardan örnek verecek olursak her tıbbi cihaz için, cihazı satan firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat gibi tanımlayabileceğimiz bir sertifikaya sahip olması gerekecektir. Ayrıca, daha da önemlisi bu firmaların diş hekimlerine hizmet/ürün taşıyan personelinin de ilgili cihazları satabilme yetenek ve iznine sahip olduğunu belirten bir sertifika alması gündemdedir. Yine aynı şekilde satış sonrası hizmet ve teknik destek verebilme yeterliliği de ayrı bir regülasyon konusu. Kısaca hem satılan ürünler, hem satış yapan firmalar, hem satışta bizzat bulunan tanıtım, teknik, pazarlama ve satış ekipleri daha fazla yükümlülük altına olacaklar. Sektördeki kalitenin artması, hekimlerin bilgilendirilmesi ve neticede halka ulaşan hizmetin sağlık açısından kontrolü için regülasyonların faydalı olacağı görüşündeyim. DİŞSİAD olarak biz de regülasyon ve yönetmelik konularına, STK bilinci ile dahil olmaktayız ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantılarla sıkı çalışmalar yürütmekteyiz. Yapılan görüşmelerde konuşulanları, planları, hedefleri sektöre anlatmak için de çalışmalar yapıyoruz.


DİŞSİAD: Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya çalıştığı satış reklam ve tanıtım yönetmeliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?


ERKAN UÇAR: 2014 Mayıs ayında yürürlüğe giren yönetmelikle sektörde değişimler olduğunu söylemiştim. Bununla beraber kimin ne iş yaptığının belirli olması açısında regülasyonların gerekliliği de ortada idi. Sağlık Bakanlığı sektörden aldığı bilgilerle adım atmaya başladı. Reklam, Tanıtım ve Satış Yönetmeliği bu adımlardan ilki. Bu başlangıç adımıyla beraber, sağlık ve bizim açımızdan özellikle dental sektörü ilgilendiren ürünleri üreten veya satışını yapan firmalar, kişiler Sağlık Bakanlığı nezdinde bilinip kontrol ediliyor olacak. Doktorlara sunum yapan, satış ve pazarlama sorumlusu arkadaşlarımızın da yine Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılması sektör açısından önemli. Bu hamle ile hatalı ürün olduğunda veya yanlış bilgi verildiğinde firmalar artık sorumluluğu üzerlerinde taşıyor olacak. Böylece hekime giden tanıtım, bilgi vb. hakların daha sağlıklı ve doğru hale gelmesi hedefleniyor. Bu sadece, firma ve satıcıları sertifikalandırmak ile sınırlı değil, aynı zamanda ürünün taşıması gereken kurallarını ne şekilde satılabileceğini, reklam ve tanıtımının nasıl olacağını da düzenlemektedir. 2015 Kasım’a kadar regülasyonlar büyük oranda tamamlanması hedefleniyor. Bununla birlikte unutmamamız gereken bir diğer husus da bu yönetmeliğin son değil, bir başlangıç olduğudur.


DİŞSİAD: Yönetmeliğin gelişimi açısından DİŞSİAD olarak neler yapmayı planlıyorsunuz?


ERKAN UÇAR: Şu anda DİŞSİAD içinde üyesi de olduğum Mevzuat ve Kamusal İlişkiler Komisyonu’nu hayata geçirdik. Bu komisyonla Sağlık Bakanlığı’nda mevcut yönetmelikler ile gelecekteki yönetmelikler için, çeşitli fikir alışverişleri yapmaktayız. Mevcut yönetmelikleri başta üyelerimiz olmak üzere, tüm sektör mensubu kişi ve firmalara anlatılmasını amaçlıyoruz. Bununla beraber firmalardan eksiklik-değişiklik taleplerini toplayıp değerlendirip derleyerek Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantılarda dile getiriyoruz. Amacımız yönetmeliklerin, yapılan regülasyonların sektöre daha fazla fayda sağlaması. Diğer taraftan da hazırlanmakta olan yönetmeliklerin, ülkemiz ağız ve diş sağlığı sektörüne daha yararlı olacak şekilde çıkması için katkı sağlıyoruz.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement