Ağız Kanserleri – Erken Tanı Bakımından Dişhekimliği Klinik Bulgular ve Tedavi Yaklaşımları

Prof. Dr. Semih Özbayrak ve Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner tarafından kaleme alınmış olan “Ağız Kanserleri” isimli eser, 208 sayfada, renkli resimler ile desteklenmiş bir içeriğe sahip. Kitapta, ağız kanserleri epidemiyolojisi, etiyolojik faktörler, erken tanı kriterleri ele alınıyor.
Ağız Kanserleri - Erken Tanı Bakımından Dişhekimliği Klinik Bulgular ve Tedavi Yaklaşımları Ağız Kanserleri - Erken Tanı Bakımından Dişhekimliği Klinik Bulgular ve Tedavi Yaklaşımları
Ağız Kanserleri - Erken Tanı Bakımından Dişhekimliği Klinik Bulgular ve Tedavi Yaklaşımları

Öncü belirtiler ve radikal tedavi yaklaşımı arasında çoğu kez önemli zaman kaybının söz konusu olduğu, malign tümörler bakımından relatif küçük bir oranda olmakla birlikte rastlanma sıklığının giderek arttığı ağız kanserlerinin erken tanısında ve dolayısı ile prognozu kötüleşmeden hastaları yönlendirmede, diş hekimleri birinci derecede sorumludurlar.

Herhangi bir değişimin direkt olarak görülme şansı bulunmasına rağmen hastaların farkındalık eksikliği, belirtiyi hafife alma, önemsememe gibi yaklaşımlarının yanı sıra ilgi alanları öncelikli olarak dişlere odaklanan diş hekimlerinin de günlük rutinlerinin dışında olan değişimleri değerlendirme pratiğinin eksikliğine bağlı olarak bu konudaki tanı çoğu kez II. ve III. evrede konulabilmekte. Buna bağlı prognoz veya postoperatif defeklerin de belirli oranda kötüleştiği bir gerçektir.
{reklam}
Prekanserözlerin ve oral mukoza kanserlerinin morfolojik ve histopatolojik değişim örneklerinin ön planda ele alındığı bu kitapta ağız kanserleri epidemiyolojisi, etiyolojik faktörler, erken tanı kriterleri ele alınmıştır. Ağız kavitesinde epitel kaynaklı olan ve olmayan malignomlar, tükürük bezi kaynaklı malignomlar orijinal resimlerle örneklenmiştir. Ağız kanserlerinde uygulanan tedavi yaklaşımları geniş bir literatür taraması şeklinde ele alınmış ve diş hekimliği yaklaşımı bakımından özel bir konuma sahip olan kanser tedavisinde ortaya çıkan oral belirtiler yine orijinal resimlerle vurgulanmıştır. Kitap okuyucuya toplam olarak 378 renkli resim, 13 şekil ve 6 tablo ile teorik bilginin yanı sıra değişimlerin çeşitliliği konusunda görsellik de sunmaktadır.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement