Dı̇şhekı̇mlı̇ğı̇ Mesleğı̇nı̇n Geleceğı̇ Masaya Yatırıldı

TDB 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamında düzenlenen Meslek Sorunları Sempozyumu, 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Sempozyum bünyesindeki Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği Çalıştayı’nda, eğitimden insan gücü planlamasına, tanıtım faaliyetlerinden sağlık turizmine kadar pek çok önemli konu ele alındı.
Dı̇şhekı̇mlı̇ğı̇ Mesleğı̇nı̇n Geleceğı̇ Masaya Yatırıldı Dı̇şhekı̇mlı̇ğı̇ Mesleğı̇nı̇n Geleceğı̇ Masaya Yatırıldı
Dı̇şhekı̇mlı̇ğı̇ Mesleğı̇nı̇n Geleceğı̇ Masaya Yatırıldı

Açılış konuşmaları TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen ve İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Berna Aytaç tarafından yapılan Meslek Sorunları Sempozyumu, TDB 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamında, 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.

Sempozyum bünyesindeki “Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği” Çalıştayı içerisinde, Dişhekimliği Eğitimi, Dişhekimliğinde İnsan Gücü ve İstihdam Planlaması, Dişhekimliğinde Tanıtımın Sınırları, Sağlık Turizmi, Dişhekimliğinde Çalışma Alanları ve Özlük Hakları başlıklarında da çalışma grupları oluşturuldu.

Sempozyum sonunda hazırlanan Meslek Sorunları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi, sorunların çözümünü sağlamak için yol gösterici nitelikte…

Advertisement

Dişhekimliği Eğitimi

Sayıları hızla artan diş hekimliği fakülteleri ve öğrenci kontenjanına değinilen sonuç bildirgesinde, her anabilim dalı başkanının en az Doçent seviyesindeki akademisyenlerden seçilmesi; diş hekimliği lisans eğitimi çekirdek programının (DUÇEP) çağın ihtiyaçlarına yönelik revizyonu; öğrenci kabul barajının kademeli olarak 80 binden 50 bin seviyesine getirilmesi ve mezuniyet sonrası sürekli eğitim zorunlu olması gibi önemli konular yer aldı.

Dişhekimliğinde İstihdam ve İnsan Gücü Planlaması

Sağlık insan gücü planlamasının ele alındığı bildirgede, yeni diş hekimliği fakültesi açılmaması, ihtiyaç ve talebe göre kontenjanların revize edilmesi; kontenjanlar belirlenirken öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı ve YÖK mevzuatındaki kurallara uyulması; nüfus dağılımına göre serbest diş hekimleri için hizmet sunum kapasitesi planlanması; aile diş hekimliği pilot çalışmaların izlenip değerlendirilmesi gerekliliğine değiniliyor.

Dişhekimliğinde Tanıtımın Sınırları

Bildirgede, internet sayfalarındaki reklam ve sponsorlu paylaşımlar ile ilgili disiplin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin doğru yönetilebilmesi için TDB tarafından odalara ayrıntılı bir kılavuz gönderilmesi gerekliliğine değiniliyor. Ayrıca, TDB tarafından her aramada isimleri rastlantısal sıralamaya döken bir program hazırlatılması da önerilmekte.

Sağlık Turizmi

2017’de yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği’nin, mevcut yasa ve tüzüklerle uyuşmadığına dikkat çekilirken yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin sağlık hizmetlerinin evrensel değerleriyle uyuşması gerektiğinin altı çiziliyor. Sağlık Bakanlığı/TDB veya birlikte oluşturulacak veri tabanlı bir web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi gibi platformlarla hastaların klinikleri şeffaf olarak görmesi, bilgi edinmesi ve iletişim kurmasının sağlanması gerektiği bildiride yer alan konulardan biri.

Dişhekimliğinde Çalışma Alanları ve Özlük Hakları

Sağlık hizmetleri kamu hizmeti olduğuna işaret edilen bildirgede, özel sağlık kuruluşlarında üretilen sağlık hizmetlerinin de kamusal olduğu vurgulanıyor. Sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, dağılımı, planlanması ve denetlenmesi kamu tarafından yapılmalı, bu süreçte meslek kuruluşlarına ve hizmet alıcılarına, yetki ve sorumluluk verilmeli deniyor.

Bildirgede, taşeron niteliğinde çalışmaların engellenmesi de yer alan önerilerden biri. Ayrıca, kamuda çalışan hekimlerin alacağı maaşın tek bordroda gösterilmesi, izin ve raporla kesintiye uğramaması istenirken, kişi özlük haklarının yönetmelikle değil yasa ile düzenlenmesi gereğinin altı çiziliyor.

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement