Kocaeli Dişhekimleri Odası Başkanlığına Ayşe Çalık seçildi

18-19 Nisan 2008 tarihlerinde 11. Olağan Genel Kurulu’nu yapan Kocaeli Dişhekimleri Odası Başkanlığı’na, seçime tek liste olarak giren Ayşe Çalık seçildi. 382 dişhekiminin kayıtlı olduğu oda, üyelerinin mesleki gelişmelerden haberdar olmaları amacıyla bilimsel etkinlik ve seminerler gerçekleştirmeye önem veriyor. Oda Başkanı Ayşe Çalık, Türk dişhekimliğinin 100. yılı olması sebebiyle TDB ile koordineli olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiriyor
Kocaeli Dişhekimleri Odası Başkanlığına Ayşe Çalık seçildi Kocaeli Dişhekimleri Odası Başkanlığına Ayşe Çalık seçildi
Kocaeli Dişhekimleri Odası Başkanlığına Ayşe Çalık seçildi

Uyum içinde çalışacağımızı düşündüğümüz genç bir ekip oluşturduk


 


18-19 Nisan 2008 tarihlerinde 11. Olağan Genel Kurulu’nu yapan Kocaeli Dişhekimleri Odası Başkanlığı’na, seçime tek liste olarak giren Ayşe Çalık seçildi. 382 dişhekiminin kayıtlı olduğu oda, üyelerinin mesleki gelişmelerden haberdar olmaları amacıyla bilimsel etkinlik ve seminerler gerçekleştirmeye önem veriyor. Oda Başkanı Ayşe Çalık, Türk dişhekimliğinin 100. yılı olması sebebiyle TDB ile koordineli olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiriyor.


 


1973 Giresun doğumlu olan Ayşe Çalık, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Dişhekimliğ Fakültesi’nden mezun oldu.  1997 yılında girdiği Derince Devlet Hastanesi’ndeki görevine devam eden Çalık, aynı zamanda 2000 yılından beri de kendi muayenehanesinde çalışıyor.


 


 


Kocaeli Dişhekimleri Odası’nın yönetimi ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?


 


İlk olarak 2004 yılı 9. Olağan Genel Kurulu sonucunda Kocaeli Dişhekimleri Odası Yönetimi’ne girdim. Geçtiğimiz yılın Temmuz sonundan itibaren istifa nedeniyle boşalan başkanlık görevini bir sonraki genel kurula kadar idame ettirdim. 18-19 Nisan 2008 tarihinde 11. Olağan Genel Kurulumuz’u yaptık ve tek liste olarak seçime girdik. Seçim sonrası ilk yönetim kurulu toplantısında yaptığımız görev dağılımı sonucunda birinci başkan olarak görevlendirildim. Yönetim kurulumuz dokuz kişiden oluşuyor. Bir önceki dönemden 5 kişi olarak göreve devam ediyoruz. Aramıza dört yeni arkadaşımız katıldı. Hep beraber uyum içinde çalışacağımızı düşündüğümüz genç bir ekip oluşturduk.


 


Geçen dönem tıbbi atıkların toplanması ve bertarafıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve valilik nezdinde birtakım girişimlerimiz oldu. Şöyle ki muayenehanelerden tıbbi atıklar toplanmadığı halde Sağlık Müdürlüğü yerine getirilmeyen bir hizmetin bedelini almak istedi. Biz oda olarak önce hizmetin yerine getirilmesi için  şartların oluşturulmasını istedik; bertaraf ve toplanması ile ilgili hususlarda önerilerimizi dile getirdik. Kronikleşen  tıbbi atık sorununun çözümüne yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bunun yanında geçen yıl Mart ayında odamıza ait internet sitesini kurduk. Yeni gelişmeleri, haberleri, duyuruları internet üzerinden üyelerimize duyurmaya çalışıyoruz. Ancak kullanım istediğimiz düzeyde değil. Bu yöndeki çalışmaları yoğunlaştırmamız gerekiyor.


 


Odaya kayıtlı kaç dişhekimi bulunuyor? Hekimlerin kişisel gelişimine yönelik ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?


 


Kocaeli Dişhekimleri Odası’na kayıtlı 382 dişhekimi mevcut. Üyelerimizin mesleki gelişmelerden haberdar olmaları amacıyla bilimsel etkinlikler ve seminerler düzenliyoruz. Ancak bunlar istediğimiz sıklıkta ve içerikte olamıyor. Özellikle dişhekimliğiyle ilgili  kurs ve seminerler düzenlemek istiyoruz. Ancak bilgilerine ve anlatımlarına başvurduğumuz değerli bilim insanlarının genellikle il dışında bulunmaları dolayısıyla devamlılık arzeden organizasyonları gerçekleştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Daha planlı ve programlı olmak kaydıyla bu yöndeki sıkıntılarımızı hafifleteceğimizi düşünüyorum.


 


Türkiye’de ve dünyada dişhekimliği sektörünün geldiği aşamayı değerlendirerek dişhekimlerinin bu süreci yakından takip edebilmeleri için yapması gerekenleri açıklar mısınız?


 


Dişhekimliği teknolojiye sonuna kadar açık bir meslek. Ülkemizde dişhekimleri teknik gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Hem kendileri, dolaylı olarak da hastaları için daha iyi olanı yakalamaya çalışıyor. Ancak rekabetçi firmaların ağına düşmemek, teknolojinin kölesi olmamak adına dikkatli olmak gerekiyor. Dişhekimliğinin bilgi, bilim, deontoloji, etik ve teknolojiden ibaret olduğunu; bu unsurlarla bütünlük arz ettiğini unutmamak gerektiğini düşünüyorum.


    


Türk dişhekimliğinin kuruluşunun 100. yılında oda olarak ne tür çalışmalar yaptınız ve yapacaksınız?  


 


100. yıl ile ilgili TDB’nin birçok çalışması var. Bunların büyük bir kısmı odalarla koordineli bir şekilde gerçekleşiyor. 11-13 Nisan tarihinde Kartepe Green Park Otel’de, TDB 100.Yıl Komitesi ve Kocaeli ve Sakarya Dişhekimleri Odaları’nın müşterek bir organzasyonu olan Bölgesel Toplantı gerçekleştirildi. Yine İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine yönelik Gülen Dişler Resim Yarışması’nın odamız ile ilgili kısmını tamamladık ve 1. olan resmi birliğe gönderdik. Şu sıra afişler ve bilboardlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz.


    


Oda olarak yaşadığınız sıkıntılardan söz eder misiniz?


 


Her geçen hafta üye sayımız artıyor. Odamız mensubu dişhekimlerinin yaşadığı sıkıntılar ülkemiz geneliyle benzerlik gösteriyor. Hepimizin ortak kaygısı, muayenehaneciliğin iktidarın eksik ve yanlış politikalarının sonucunda nereye vardığı ve hatta varamadığıdır  Kocaeli’nde bir Ağız Diş Sağlık Merkezi vardı. Gebze’ye yeni bir hastane açıldı. Yine üç tane daha ADSM açılması planlanıyor. Odamız kapsamında dişhekimi sayısı yeterli olmasına rağmen hızla ADSM’ler açılıyor. Hükümetin halkın ağız-diş sağlığı hizmetlerine ulaşmasının önünü açması gerekirken tam tersi bir yol izlemesi ne hekim ne de hasta haklarıyla bağdaşmamaktadır.


    


    

Add a comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Advertisement